Botdichtheidsmeting

Voor het onderzoek

Verwijzen voor een botdichtheidsmeting doet u via het blauwe aanvraagformulier. Deze zijn te verkrijgen bij de koerier van het Meander Diagnostisch Centrum. U vult op het formulier bij een leeg veld 'dexa-meting' in. U geeft het formulier aan uw patiënt mee.

 

Via het algemene huisartsennummer van het Diagnostisch Centrum kunt u een afspraak maken voor uw patiënt. Uw patiënt kan ook zelf een afspraak maken via het algemene afsprakennummer, 033 - 850 8700, van het Diagnostisch Centrum. De patiënt kan in principe binnen zeven dagen terecht voor een afspraak.

 

Ook voor cito-aanvragen kunt u bellen met het Meander Diagnostisch Centrum. Vraagt u naar de dienstdoende radioloog.

 

Voor patiëntinformatie over een botdichtheidsmeting kunt u uw patiënt verwijzen naar de folder op de website (Patiënten >> Folders>>  Botdensiometrie).

 

Na het onderzoek

De uitslagen van het onderzoek zijn drie dagen na het onderzoek te raadplegen in het programma 'KIWI” en worden per Edifact verstuurd naar uw HIS. Indien u heeft aangegeven de uitslag op papier te willen ontvangen, kunt u de uitslag iets later verwachten.