Missie

De missie van MSB Midden Nederland is het bieden van specialistische en topklinische zorg van hoogwaardige kwaliteit, georganiseerd vanuit belang en perspectief van patiënt en verwijzer. Wij bieden excellente toegankelijke, doelmatige en veilige basiszorg voor bijna alle specialismen.

 

Verantwoord ondernemen

Wij nemen verantwoordelijkheid voor verantwoord ondernemen, groei en ontwikkeling van het MSB als zelfstandig bedrijf. Daarbij garanderen wij de levering van diensten voor de continuïteit van het zorgproces.

 

Onderwijs en opleiding

Onderwijs, opleiding en wetenschappelijke output zijn essentiële onderdelen voor ons en al onze leden. Wij streven naar een goed opleidingsklimaat, professionaliteit, deskundigheid volgens de richtlijnen van de verschillende beroepsverenigingen, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

 

De beste medisch specialisten

MSB Midden Nederland heeft de ambitie de beste medisch specialisten aan te trekken en beoogt dit te realiseren door excellente zorg te leveren in een prettig werkklimaat, innovaties te ondersteunen en hierin te investeren.

 

Samenwerking

Op dit moment levert MSB Midden Nederland voornamelijk medische specialistische zorg aan Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Daarnaast heeft MSB Midden Nederland diverse samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen en zorggerelateerde instanties in de regio. Wij staan open voor nieuwe samenwerkingen met diverse partijen.