Bestuur

Een slagvaardig bestuur, dat alle leden van MSB Midden Nederland vertegenwoordigt, leidt MSB Midden Nederland.

 

Samenstelling bestuur:

  • Mevrouw dr. L.T. Dijkhorst-Oei, internist-vasculair geneeskundige - voorzitter
  • De heer drs. G.H.A. Staaks, longarts - vice voorzitter
  • De heer drs. D.D.P. Dijkstra, anesthesioloog - penningmeester
  • De heer drs. O.A. Groot, internist-intensivist - secretaris
  • Mevrouw dr. M.M. Malingré, ziekenhuisapotheker - lid
  • De heer dr. R.D.A. Gaasbeek, orthopedisch chirurg - lid

 

Het bestuur van MSB Midden Nederland wordt ondersteund door beleidsadviseur Esther Smaal, administrateur Roy Pieper en management ondersteuners Margriet Hofland, Ida van Houten en Patricia Land.