Bestuur

Een slagvaardig bestuur, dat alle leden van MSB Midden Nederland vertegenwoordigt, leidt MSB Midden Nederland.

 

Samenstelling bestuur:

  • De heer drs. G.H.A. Staaks, longarts - voorzitter
  • Mevrouw dr. A.J.L. Weersink, arts-microbioloog - vice voorzitter
  • De heer drs. D.D.P. Dijkstra, anesthesioloog - penningmeester
  • De heer drs. O.A. Groot, internist-intensivist - secretaris
  • Mevrouw dr. M.M. Malingré, ziekenhuisapotheker - lid
  • De heer prof. dr. I.A.M.J. Broeders, chirurg - lid

 

Het bestuur van MSB Midden Nederland wordt ondersteund door commercieel directeur Xander Kers, beleidsadviseur Esther Smaal, administrateur Roy Pieper en management ondersteuners Margriet Hofland, Ida van Houten en Patricia Land.