Medische psychologie

De klinisch psycholoog onderzoekt en behandelt klachten van emotionele aard en de samenhang ervan met mogelijke lichamelijke aandoeningen, zoals:

  • Overmatige angst voor een medische ingreep of bij een levensbedreigende ziekte
  • Verschijnselen die met verstandelijke achteruitgang te maken hebben
  • Problemen met geheugen, aandacht en concentratie
  • Klachten waar (nog) geen lichamelijke oorzaak voor te vinden is
  • Problemen met het accepteren en verwerken van een handicap, ziekte of een ernstig verlies
  • Problemen in de leefstijl die van invloed kunnen zijn op het lichamelijk functioneren.


Kinderen en jongeren
Op de afdeling Medische Psychologie van Meander Medisch Centrum werken ook kinder- en jeugdpsychologen en een pedagoog. Zij verzorgen psychologische behandeling, begeleiding en onderzoek bij kinderen van 0 tot 16 jaar.

Locatie
De afdeling Medische Psychologie is gevestigd in het Meander Medisch Centrum.

Verwijzing
De psychologen van Meander Medisch Centrum behandelen alleen patiënten die door een specialist van Meander doorverwezen zijn. Verwijzing van kinderen naar de kinderpsychologen van Meander kan alleen via de kinderartsen of andere medisch specialisten. Patiënten die een verwijzing van de huisarts krijgen, kunnen terecht bij de eerstelijn praktijken in de regio.