Maag-darm-leverziekten

Het specialisme Maag-Darm-Leverziekten (MDL) is gericht op de behandeling van ziektes aan de inwendige organen voor onze spijsvertering. Hoewel de diverse organen vaak los van elkaar genoemd worden, zijn ze voor hun functie volledig van elkaar afhankelijk. Wanneer een orgaan uitvalt, heeft het hele spijsverteringsstelsel daar last van. We onderscheiden de volgende onderdelen van het maagdarmkanaal: slokdarm, maag, twaalfvingerige darm, dunne darm, dikke darm, alvleesklier, galblaas en galwegen en de lever. Ieder van deze organen kent zijn eigen specifieke problemen, ziektes, aangeboren afwijkingen en klachten. De maag-darm-leverarts heeft over deze aandoeningen specialistische kennis, hanteert specifieke methodes voor onderzoek en kent vele mogelijkheden van behandeling.

 

De maag-darm-leverartsen in Meander Medisch Centrum vormen een geheel met de vakgroep Interne Geneeskunde . Een belangrijk onderdeel van het specialisme Maag-Darm-Leverziekten is het doen van endoscopische verrichtingen. Met behulp van endoscopen (letterlijk: binnenkijker) kunnen grote gedeelten van het maagdarmstelsel van binnen worden onderzocht. Ook bestaat de mogelijkheid om kleine stukjes weefsel voor nader onderzoek te verkrijgen (biopten). Bovendien is zeer specialistisch instrumentarium beschikbaar om inwendig kleine operaties en ingrepen te verrichten, zonder dat, zoals vroeger, grote operaties nodig zijn.

 

Spreekuren voor het specialisme Maag-Darm-Leverziekten worden gehouden op locatie Meander Medisch Centrum en in Baarn. Endoscopieën worden tevens verricht op locatie Meander Medisch Centrum en in Baarn. 

U kunt een afspraak maken via de centrale afsprakenbalie, telefoonnummer 033 – 850 6070. Voor spoedgevallen is er altijd een dienstdoende maag-darm-leverarts of internist beschikbaar. Spoedconsulten verlopen in principe altijd via contact met de huisarts.


Verbonden aan
Bekkenbodemzorg