Longgeneeskunde

De longartsen van Meander Medisch Centrum zijn gespecialiseerd in het voorkomen, diagnostiseren en behandelen van ziekten van het ademhalingssysteem.

De longarts is daarmee deskundige op het gebied van ziekten van onder andere de luchtwegen, longen, longvliezen en regulatie van de ademhaling. Binnen het specialisme longziekten behandelen de longarts en zijn of haar team bijvoorbeeld astma en COPD (vroeger CARA genoemd) en infecties van long en longvlies (pleuritis). Ook longkanker, ziekten van de longbloedvaten zoals longembolie en zogenaamde systeemaandoeningen zoals sarcoïdose en het obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) zijn aandachtsgebieden van longziekten. Verder is de longarts specialist op het gebied van tuberculose, zowel in de longen als in andere organen.


Verbonden aan
Meander Slaap Waak