Logopedie

Aandachtsgebieden
De logopedisten van Meander Medisch Centrum behandelen en adviseren indien er:

  • problemen zijn met verstaanbaar spreken
  • problemen zijn met lezen, schrijven, het begrijpen van taal en/of het uiten van taal door hersenbeschadiging (afasie)
  • problemen zijn met slikken of kauwen (eten en drinken)


Locatie
De logopedisten van Meander Medisch Centrum werken in Meander Medisch Centrum Amersfoort. Organisatorisch vallen zij onder de zorgeenheid Revalidatiegeneeskunde.

ZorgDomein
Uw patiënten kunt u efficiënt en veilig digitaal verwijzen naar een revalidatiearts van Meander Medisch Centrum via ZorgDomein.

Werkafspraken

De logopedisten van Meander Medisch Centrum behandelen alleen patiënten die door een specialist van Meander doorverwezen worden. Patiënten die een verwijzing van de huisarts krijgen, kunnen terecht bij de 1e lijn praktijken in de regio Amersfoort.
 


Verbonden aan
Expertisecentrum voor Laryngologie en Stembandchirurgie