Viewer voor webcontent

Actions
Loading...

Referentiewaarden U

 

Onderzoek

mat

m/v

leeftijd

ref.gebied

eenheid

Ureum

bloed

 

< 14 j

1.8 - 6.0

mmol/l

 

 

m

< 50 j 

3.2 - 7.3

mmol/l

 

 

 

≥ 50 j

3.0 - 9.2 

mmol/l 

 

 

v

< 50 j 

2.6 - 6.7

mmol/l

 

 

 

≥ 50 j 

3.5 - 7.2 

mmol/l 

 

urine

 

 

430 - 710

mmol/24u

Urinescreen

urine

 

 

 

 

 

pH

 

 

 

5 - 7

 

 

Eiwit

 

 

 

Neg 

 

 

Ery’s

 

 

 

Neg - Spoor

 

 

Overige testen

 

 

 

Neg

 

Urinesediment

urine

 

 

 

 

 

Ery’s

 

 

 

< 17

/µl

 

Leuko's

 

 

 

< 28

/µl

Urinezuur

bloed

 

< 12 j

120 - 320

µmol/l

 

 

m

 

200 - 420

µmol/l

 

 

v

 

140 - 340

µmol/l

 

urine

 

 

1.5 - 4.4

mmol/24u

 

urine

 

 

<0.34

mmol/mmolkreat