Referentiewaarden U

 

Onderzoek

mat

m/v

leeftijd

ref.gebied

eenheid

Ureum

bloed

 

< 14 j

1,8 - 6,0

mmol/L

 

 

m

< 50 j 

3,2 - 7,3

mmol/L

 

 

 

≥ 50 j

3,0 - 9,2 

mmol/L

 

 

v

< 50 j 

2,6 - 6,7

mmol/L

 

 

 

≥ 50 j 

3,5 - 7,2 

mmol/L

 

urine

 

 

430 - 710

mmol/24u

Urinescreen

urine

 

 

 

 

 

pH

 

 

 

5 - 7

 

 

Eiwit

 

 

 

Neg - Spoor

 

 

Overige testen (Hb/ery's, leuko's, ketonen, nitriet, glucose)

 

 

 

Neg

 

Urinesediment

urine

 

 

 

 

 

Ery’s

 

 

 

< 17

/µL

 

Leuko's

 

 

 

< 28

/µL

Urinezuur

bloed

 

< 12 j

120 - 320

µmol/L

 

 

m

 

200 - 420

µmol/L

 

 

v

 

140 - 340

µmol/L

 

urine

 

 

1,5 - 4,4

mmol/24u