Referentiewaarden H

 

Onderzoek

mat

m/v

leeftijd

ref.gebied

eenheid

Haptoglobine

bloed

 

< 30 d

< 0,1

g/L

      < 90 d 0,1 - 1,1 g/L
      < 180 d 0,2 - 1,7 g/L
        0,4 - 3,2 g/L
HbA1c bloed     20 - 42 mmol/mol

HbCO

bloed

 

 

0,5 - 1,5

%

HbCO bij rokers

 

 

 

3 - 9

%

b -hCG totaal

bloed

m/v

 

< 3

IU/L

hCG zwangerschap

 

v

< 1 w

5 - 50

IU/L

 

 

v

2 w

50 - 500

IU/L

 

 

v

3 w

1.000 - 10.000

IU/L

 

 

v

4 w

1.000 - 30.000

IU/L

 

 

v

6 - 8 w

12.000 - 270.000

IU/L

hCG verdenking EUG

 

v

 

> 1500

IU/L

HDL-Cholesterol

bloed

m

 

≥ 1,0

mmol/L

 

 

v

 

≥ 1,2

mmol/L

non-HDL-cholesterol streefwaarde voor patiënten met licht tot matig verhoogd risico en zonder vaatlijden < 3,8 mmol/L
  voor patiënten met hoog risico en zonder vaatlijden < 3,3 mmol/L
  voor patiënten met zeer hoog risico en met vaatlijden < 2,6 mmol/L

Hematocriet

bloed

 

0 d -1 d

0,45 - 0,65

L/L
      1 d - 2 d 0,45 - 0,60 L/L
      3 d - 1 m 0,38 - 0,50 L/L

 

 

 

1 m - 6 m

0,30 - 0,42

L/L

 

 

 

6 m - 2 j

0,30 - 0,42

L/L

 

 

 

2 j - 6 j

0,30 - 0,42

L/L

      6 j - 15 j 0,35 - 0,50 L/L

 

 

m

> 15 j

0,40 - 0,50

L/L

 

 

v

> 15 j

0,35 - 0,45

L/L

Hemoglobine

bloed

 

0 d - 1 d

10,0 - 14,0

mmol/L

      1 d - 2 d 9,5 - 13,0 mmol/L

 

 

 

3 d - 1 m

9,0 - 11,0

mmol/L

 

 

 

1 m - 6 m

6,0 - 9,0

mmol/L

 

 

 

6 m - 2 j

6,0 - 9,0

mmol/L

      2 j - 6 j 6,0 - 9,0 mmol/L
      6 j - 15 j 6,5 - 10,0  mmol/L

 

 

m

> 15 j

8,5 - 10,5

mmol/L

 

 

v

> 15 j

7,5 - 10,0

mmol/L

Hb-electroforese

bloed

 

 

 

 

 

HbA1

 

 

 

96,8 - 97,8

%

 

HbA2

 

 

 

2,2 - 3,2

%

 

HbF

 

 

 

< 0,5

%

5-HIAA

urine

 

 

< 33

µmol/L

        10 - 47 µmol/24u
        < 3 µmol/mmol kreat

Holo-transcobalamine 
(actief vitamine B12)

bloed

 

 

> 21

pmol/L

Homocysteïne (nuchter)

bloed

 

< 65 j 

< 15

µmol/L

 

 

 

 

< 20

µmol/L

Homocysteïne na belasting

 

 

 

< 55

µmol/L

HVA

urine

 

< 3 j 

in overleg

 

 

 

 

3 - 16 j

8 - 26

µmol/24u

      > 16 j

8 - 48

µmol/24u

ßHydroxyboterzuur (nucht)

bloed

 

 

< 0,6

mmol/L