Referentiewaarden G

 

Onderzoek

mat

m/v

leeftijd

ref.gebied

eenheid

gGT

bloed

m

 

5 - 55

IU/L

 

 

v

 

5 - 38

IU/L

Galzure zouten 

bloed 

 

 

< 10 

µmol/L

Glucose (niet nuchter)

bloed

 

< 1 d

2,0 - 4,0

mmol/L

 

 

 

< 18 j

3,3 - 5,6

mmol/L

 

 

 

 

4,0 - 7,8

mmol/L

 

liquor

 

 

2,6 - 4,2

mmol/L

  urine   < 0,84   mmol/L

GTT (gluc. tolerantie test)

bloed

 

 

 

 

 

nuchter

 

 

 < 18 j

3,3 - 5,6

mmol/L

 

na 2 uur

 

 

 < 18 j

3,3 - 7,8

mmol/L

  nuchter       4,0 - 6,0 mmol/L
  na 2 uur       4,0 - 7,8 mmol/L

GlycoHb, zie HbA1c 

Groeihormoon

bloed

 

11 – 17 j

< 30

mIU/L

 

 

 

 

< 13

mIU/L