Viewer voor webcontent

Actions
Loading...

Referentiewaarden C

 

Onderzoek

mat

m/v

leeftijd

ref.gebied

eenheid

CA 125

bloed

 

 

< 35

kIU/l

CA 15.3

bloed

 

 

< 30

kIU/l

CA 19.9

bloed

 

 

< 38

kIU/l

Calcitonine

bloed

 

 

< 10,0

ng/l

Calcium

bloed

 

< 10 d

1.90 - 2.60

mmol/l

 

 

 

< 1 j

2.25 - 2.75

mmol/l

 

 

 

< 12 j

2.20 - 2.70

mmol/l

 

 

 

 

2.15 - 2.60

mmol/l

 

urine

 

 

2.5 - 7.5

mmol/24u

Calcium, ionogeen

bloed

 

< 180 d

0.95 - 1.50

mmol/l

        1.12 - 1.34 mmol/l

Calprotectine

feces 

 

 

< 50

µg/g

Catecholamine, zie dopamine, adrenaline of noradrenaline

CDT (N-Latex) bloed     1.3 - 2.2 % CDT
CDT (HPLCreferentiemeth.) bloed     0.7 - 1.7 % DST

CEA

bloed

 

 

< 5.0

µg/l

CEA bij rokers

bloed

 

 

< 10.0

µg/L

Ceruloplasmine

bloed

m

 

220 - 400

mg/l

 

 

v

 

250 -600

mg/l

ps Cholinesterase

bloed

 

 

4 - 14

kU/l

Chloride

bloed

 

< 1 j

95 - 112

mmol/l

 

 

 

 

97 - 108

mmol/l

 

urine

 

< 14 j

40 - 170

mmol/24u

 

 

 

 

110 - 250

mmol/24u

Cholesterol

bloed

 

< 12 j

1.8 - 4.5

mmol/l

Cholesterol streefwaarde

 

 

 

3.0 - 6.5

mmol/l

Circulerend anticoagulans

bloed

 

 

Neg

 

Citraat

bloed     0,04 - 0,13 mmol/L

 

urine

 

 

1.5 - 4.7

mmol/24u

CK

bloed

m

 

30 - 225

IU/L

 

 

v

 

30 - 170

IU/L

CK-MBm

bloed

m

 

< 5.1

µg/L

 

 

 

< 3.4 

µg/l 

CK iso-enzymen

bloed

 

 

 

 

CK-MM

 

 

 

97 - 100

%

CK-MB

 

 

 

0 - 3

%

CK-BB

 

 

 

0 - 1

%

Cobalt bloed     < 20  nmol/l

Colloid osmotische druk

bloed

 

 

20 - 28

mm Hg

Cortisol

bloed

 

voor 10 uur

0.10 - 0.54

µmol/l

 

 

Waarde is afhankelijk van individueel dagritme 

 

 

 

na 17 uur

0.08 - 0.48

µmol/l

 

Waarde is afhankelijk van individueel dagritme

 

na Dexa

 

 

 

< 0.05

µmol/l

 

na ACTH 

 

 

 

> 0.50 

µmol/l 

 

Opmerking: pil- en prednisongebruik geeft vals verhoogde waarden

 

 

urine

 

afkapwaarde

< 0.20

µmol/24u

Cotinine (niet roker) bloed     < 25 µg/l
  urine     < 50 µg/l
Cotinine (roker) urine     > 500 µg/l

C-Peptide nuchter

bloed

 

 

0.30 - 2,4

nmol/l

Chroom 

bloed     < 0,40 nmol/l

CRP (C Reactief Proteine)

bloed

 

 

< 5

mg/l

b-CTx (botmarker) bloed m 50-69 j < 0.78 ng/ml
      > 70 j < 0.85 ng/ml
    v premeno. < 0.57 ng/ml
      postmeno. < 1.01 ng/ml

Cystatine C

bloed

 

 

0.62-1.11

mg/l