Bloedonderzoek

U wilt bloed laten onderzoeken bij uw patiënt. Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Meander Medisch Centrum voert routine en speciële bloedonderzoeken uit.
 

Wij trainen ook doktersassistenten uit de huisartsenpraktijk om te Prikken In Eigen Praktijk (PIEP).

 

Bloedonderzoek aanvragen

 

Bloedafname thuis aanvragen

  • Uitsluitend via Zorgdomein.
  • De bloedafname vindt plaats op de door u gekozen afnamedatum.
  • De gewenste afnamedatum moet minimaal twee werkdagen na de aanvraagdatum zijn.
  • Voor spoedaanvragen belt u Meander Diagnostisch Centrum: 033 – 850 8701.
  • U informeert zelf uw patiënt over de afnamedatum.
  • Zowel u als uw patiënt zijn ervan verzekerd dat een medewerker van Meander op die dag tussen 8.00 -13.00 bloed komt afnemen. Er kan geen vast tijdstip worden afgesproken.

 

Voor het aanvragen van bloedonderzoek om te controleren of de glucosemeter van uw patiënt goed werkt, gebruikt u het formulier controle glucosemeter HEzorg.

 

Locaties voor bloedafname

 

De uitslag

Het standaard laboratoriumpakket wordt dagelijks bepaald. Binnen 24 uur kunt u de uitslag van het onderzoek raadplegen in KIWI. Ook sturen wij u de uitslag via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post. Uw patiënt kan na 7 dagen na de initiële uitslag zijn uitslagen zien in mijnmeander.nl.

 

Voor de uitslag van speciële bloedonderzoeken zie Bepalingsfrequentie laboratoriumonderzoek.

 

Medisch urgente/kritieke uitslagen geven wij telefonisch door, zoals beschreven in het document doorbelgrenzen laboratoriumonderzoek.

 

Zie ook

 

Contact

Voor huisartsen is Meander Diagnostisch Centrum 24 uur per dag te bereiken via:

Telefoon:  033-850 8701

e-mail: dcm@meandermedischcentrum.nl

 

LESA-aanvraagformulieren en (onderzoeks)materiaal kunt u via de koerier bijbestellen. Komt de koerier niet dagelijks bij u langs dan kunt u telefonisch een bestelling doorgeven via 033 - 850 8701.