Kindergeneeskunde

De vakgroep Kindergeneeskunde maakt onderdeel uit van de afdeling Meander Moeder Kind. De vakgroep stelt zich ten doel hoogkwalitatieve en state-of-the-art kindergeneeskundige zorg te leveren aan 0-18 jarigen in een veilige en vriendelijke omgeving. De patiënt krijgt persoonlijke aandacht en snelle service. Patiëntenparticipatie wordt gestimuleerd.

De vakgroep Kindergeneeskunde biedt klinische en poliklinische zorg in Meander Medisch Centrum. Onze specialisten houden daarnaast spreekuur in Baarn, Barneveld en Nijkerk. 
 

Voor acute zorg verwijst u door naar de afdeling Spoedeisende Hulp. Op deze afdeling zijn kamers speciaal ingericht voor de opvang en zorg voor acuut zieke kinderen.

Onze speerpunten
Naast de basiszorg kindergeneeskunde heeft de vakgroep enkele speerpunten ontwikkeld:

  • adipositas
  • allergie
  • astma
  • diabetes
  • eetproblemen bij kinderen in verschillende leeftijdsfasen
  • mictie- en defecatieproblemen

Deze speerpunten hebben onder andere vorm gekregen in specialistische spreekuren. De topreferente zorg is van toepassing op de diabeteszorg. We werken met en leiden specialistisch verpleegkundigen op. Daarnaast gaan we samenwerkingsverbanden met collegae uit de 1e t/m 3e lijn aan. Hierdoor kunnen we bovengenoemde uitgangspunten verder ondersteunen en ontwikkelen.

Opleidingen
Binnen de regionale opleidingscluster (UMC Utrecht-WKZ) verzorgt de vakgroep het algemene deel van de opleiding tot kinderarts voor de duur van anderhalf jaar en de begeleiding van co-assistenten tijdens hun stage kindergeneeskunde. Daarnaast is de vakgroep betrokken bij de opleiding tot basisarts, huisarts, jeugdarts en ziekenhuisapotheker. De vakgroep is betrokken bij klinisch wetenschappelijk onderzoek.

De vakgroep Kindergeneeskunde onderschrijft de ambitie van Meander Medisch Centrum om patiënten op klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare wijze zorg te verlenen.

Vakgroepleden

Alle kinderartsen zijn algemeen kinderarts en hebben daarnaast ieder hun eigen aandachtsgebied/subspecialisatie. Alle kinderartsen hebben minimaal één spreekuur voor de algemene kindergeneeskunde en eventueel een specialistisch spreekuur.
Het dagelijks bestuur (DB) van de vakgroep Kindergeneeskunde bestaat uit drie leden
 

U kunt altijd contact met ons opnemen voor vragen, overleg en of feedback.
Bekijk voor meer informatie het overzicht van kinderartsen op onze website.

ZorgDomein
Uw patiënten kunt u efficiënt en veilig digitaal verwijzen naar een specialist van Meander Medisch Centrum via ZorgDomein.

Bij sommige specialistische spreekuren is extra informatie van ouders en of zorgverleners vereist, zoals het bijhouden van dagboeken betreffende voedingsintake, defecatie en of mictie, meesturen groeigegevens en vragenformulieren. In Zorgdomein kunt u dit terugvinden.

Werkafspraken
Voor de samenwerking tussen 1e en 2e lijn zijn transmurale regionale afspraken gemaakt. Hiervoor werken Meander Medisch Centrum en Medisch Coördinerend Centrum Eemland samen. Raadpleeg de werkafspraken.

 


Verbonden aan
Meander Moeder Kind