Infectiepreventie

De overheid eist dat elk Nederlands ziekenhuis zorg draagt voor een goed beleid om infecties te voorkomen. De eenheid Infectiepreventie draagt zorg voor coördinatie en uitvoering van de landelijke richtlijnen voor infectiepreventie. De werkzaamheden zijn erop gericht om infecties binnen het ziekenhuis te voorkomen en te beheersen. Met als doel het welzijn van patiënten, medewerkers en bezoekers te waarborgen.

Scholing en protocollen
De eenheid Infectiepreventie stimuleert medewerkers om de beschikbare middelen en werkwijzen die helpen om infecties te voorkomen of te beperken, zo effectief mogelijk te gebruiken. Dit gebeurt via scholing, voorlichting, het opstellen van protocollen en het controleren van de naleving daarvan.

Vragen en opmerkingen
De eenheid Infectiepreventie adviseert niet alleen intern de Raad van Bestuur, leidinggevenden van alle afdelingen en specialisten, maar ook externen zoals huisartsen, verpleeghuizen, patiënten en bezoekers.

Dit betekent dat u terecht kunt voor vragen en opmerkingen over onder andere:

  • Algemene voorzorgsmaatregelen
  • Handhygiëne
  • Isolatiebeleid
  • ESBL en andere multiresistente micro-organismen
  • MRSA
  • Werkzaam geweest in een buitenlands ziekenhuis
  • Kweekbeleid bij MRSA


Stuur uw vraag op opmerking naar de eenheid infectiepreventie via dit formulier.