Intensive Care

De Intensive Care biedt de mogelijkheid een patiënt zeer intensief te verplegen en te behandelen. Dit gebeurt door een speciaal opgeleid team van artsen en verpleegkundigen.

Een kenmerk van de Intensive Care (IC) is de grote hoeveelheid apparatuur. Door middel van deze zogenaamde ‘bewakingsapparatuur’ is het mogelijk de verschillende lichaamsfuncties zeer nauwkeurig te controleren en te blijven bewaken. Ook kan de apparatuur bepaalde lichaamsfuncties (tijdelijk) overnemen (beademing, nierfunctievervangende therapie e.d.). De apparatuur geeft regelmatig een waarschuwingssignaal. De verpleegkundigen herkennen deze geluiden en reageren hierop.

Een patiënt komt op de Intensive Care:

  • bij zeer ernstige ziekten, waarbij behandeling nodig is met intensieve bewaking en verzorging
  • wanneer belangrijke lichaamsfuncties (ademhaling, nierfunctie, bloeddruk e.d.) door apparatuur moeten worden overgenomen
  • standaard na een grote operatie
  • wanneer na een operatie moeilijkheden verwacht kunnen worden (bijvoorbeeld bij verminderde hart- of longwerking).


Kijkje op de afdeling
Het is mogelijk dat een patiënt een kijkje neemt op de Intensive Care, voordat hij / zij geopereerd wordt. De IC-verpleegkundige laat dan alvast zien met welk apparatuur de patiënt te maken krijgt, hoe de afdeling is ingedeeld en beantwoordt vragen van de patiënt.