Geriatrie

De zorgeenheid Geriatrie van Meander Medisch Centrum maakt onderdeel uit van de maatschap Interne Geneeskunde / Maag,- Darm,- Leverziekten / Geriatrie.

Er zijn drie klinisch geriaters werkzaam binnen Meander.

 

Een multidisciplinair team richt zich op de zorg voor oudere patiënten bij wie sprake is van een combinatie van lichamelijke, functionele of psychische problemen, met daarbij oog voor de sociale context. Kwaliteit van leven en shared decision making zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

 

Uw patiënten kunnen wij zorg bieden via de poli Geriatrie, de dagkliniek Geriatrie of de verpleegafdeling Geriatrie. U kunt uw patiënten efficiënt en veilig digitaal verwijzen via ZorgDomein.

 

Wilt u overleggen over een verwijzing of uitslag? Neem dan contact op met de dienstdoende geriater via telefoonnummer 033 - 850 5050.


Poli Geriatrie en dagkliniek Geriatrie

Voor de polikliniek Geriatrie gelden geen specifieke verwijscriteria. Dit in tegenstelling tot de dagkliniek. Op de dagkliniek komen geriatrische patiënten met val- en/of cognitieve problematiek voor diagnostiek en eventueel medicamenteuze behandeling. Op basis van het diagnostisch onderzoek wordt informatie en advies gegeven aan de patiënt en zijn naaste(n).

 

Verpleegafdeling Geriatrie

De verpleegafdeling is er voor oudere patiënten die somatisch ziek zijn, in combinatie met functionele en/of psychische achteruitgang. Het doel van de multidisciplinaire behandeling is diagnostiek en behandeling.