Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorgers zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving en ethische afwegingen.
In Meander Medisch Centrum is geestelijke verzorging een wezenlijk onderdeel van goede zorg.

Voor wie?
Geestelijk verzorgers zijn er voor alle patiënten en medewerkers van Meander Medisch Centrum. Ook familieleden kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger.

Wat doen wij?
De geestelijk verzorger begeleidt patiënten in het activeren van hun vermogen tot zingeving en oriëntatie door:

 • met gerichte aandacht te luisteren naar het levensverhaal
 • helpen verwerken van ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen
 • overwegen van levenswaarden (religieus dan wel niet-religieus)
 • hanteerbaar maken van existentiële vragen of levensvragen
 • begeleiding bij ethische dilemma’s
 • ondersteuning bij afscheid nemen en omgaan met verlies
 • bieden van rituele of sacramentele ondersteuning.
   

Indicaties voor geestelijke verzorging:

 • gevoelens van angst, boosheid, zinloosheid, wanhoop, somberheid, schuld
 • zoeken naar houvast, moed, ordening, troost en perspectief
 • ingrijpende behandeling
 • slecht nieuws
 • ingrijpende gebeurtenissen tijdens opname (bijvoorbeeld reanimatie, IC, delier)
 • ethische vragen (bijvoorbeeld rond euthanasie, al dan niet voortzetten van de behandeling)
 • langdurige opname
 • naderend levenseinde; stervensbegeleiding.
 • behoefte aan een gesprek of ritueel


Wie zijn de geestelijk verzorgers?
Alle leden van het team zijn universitair opgeleid op het gebied van filosofie, religie en ethiek. Dit maakt dat we kunnen inspelen op verschillende levensbeschouwingen en achtergronden. Voor een overzicht van alle geestelike verzorgen klikt u op zorgverleners in het menu aan de linkerkant.

Bij specifieke vragen op religieus gebied kunnen wij contact leggen met geestelijken of instanties in Amersfoort en omgeving.

Hoe kunt u ons bereiken?
Aan elke afdeling is een geestelijk verzorger verbonden. U kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 033 – 850 5050 en vragen naar de afdeling Geestelijke Verzorging. 

In noodsituaties zijn wij, via de receptie, ook buiten kantooruren bereikbaar.