Dagprogramma scholing Activiteitenweger

Dagprogramma dag 1

 

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Inleiding scholing
10.30 uur

Theorie: Basis van de ‘Activiteitenweger’

Opdracht 1: Weging

11.00 uur  Koffie/thee pauze
11.30 uur

Theorie: Basis van de ‘Activiteitenweger’

Opdracht 2 & 3: Punten toekennen & Basisniveau berekenen

12.30 uur

Lunchpauze

13.15 uur Theorie: Balans bereiken / plannen met de ‘Activiteitenweger’
13.45 uur Opdracht 4: Educatie energiemanagement aan je cliënt  
14.00  uur Opdracht 5: Oriënteren op verschillende planmethodes
15.00 uur Theorie: Opbouwen van belastbaarheid met behulp van de ‘Activiteitenweger’
15.15 uur Theorie: Plaats van de ‘Activiteitenweger’ binnen de ergotherapiebehandeling

15.45 uur

Introductie huiswerkopdracht

16.00 uur Afsluiting

 

Dagprogramma dag 2

 

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur

Herhaling dag 1; Quiz
10.30 uur Opdracht 6: Hoe introduceer je de ‘Activiteitenweger’ bij je cliënt? 
10.45 uur Theorie: De ‘Activiteitenweger’ en kiezen voor betekenisvolle activiteiten
11.00 uur Koffie / thee pauze
11.15 uur Evaluatie huiswerkopdracht: leerdoelen opstellen ten behoeve van opdracht 7
12.00 uur Opdracht 7: Oefenen van vaardigheden bij het coachen van je cliënt volgens de methodiek van de ‘Activiteitenweger’, met behulp van je eigen casus
12.30 uur Lunchpauze
13.15 uur Vervolg opdracht 7
14.00 uur Opdracht 8: Rollenspel; coachen van je cliënt bij kiezen van betekenisvolle activiteiten met behulp van de ‘Activiteitenweger’ 
15.15 uur

Nieuwe ontwikkelingen

15.30 uur Opdracht 9: Gebruik van de ‘Activiteitenweger’ in de praktijk
15.45 uur Evaluatie scholing ‘Activiteitenweger’
16.00 uur Afsluiting