Ergotherapie

De ergotherapeuten van Meander Medisch Centrum begeleiden patiënten die door een aandoening of ongeluk beperkingen ondervinden in het dagelijks leven. Ergotherapie heeft als doel patiënten weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Op basis van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt, stelt de ergotherapeut samen met de patiënt een behandelplan op.

De ergotherapeut pakt de activiteiten die problemen opleveren en die voor de patiënt belangrijk zijn zo praktisch mogelijk aan. Om de gewenste zelfstandigheid in het functioneren (weer) mogelijk te maken, biedt ergotherapie de volgende mogelijkheden:

  • ‘Anders’ leren handelen
  • Opnieuw aanleren van handelingen
  • Zoeken naar en leren hanteren van hulpmiddelen op allerlei gebieden
  • Instructie en informatie geven aan personen die bij de patiënt en zijn problemen betrokken zijn.


In principe kan elke handeling op het gebied van werk, ontspanning en/of zelfredzaamheid als therapiemiddel gebruikt worden. Er is bij de behandeling niet alleen aandacht voor het lichamelijke, maar ook voor de psyche, de omgeving en het gedrag van de patiënt.

De ergotherapeuten werken op in Meander Medisch Centrum en op locatie Baarn. Organisatorisch vallen zij onder de zorgeenheid Revalidatiegeneeskunde. Meander maakt een onderscheid in vier patiëntgroepen: ergotherapie revalidatie volwassenen, ergotherapie revalidatie kinderen, poliklinische ergotherapie en klinische ergotherapie.

Drie ergotherapeuten van Meander Medisch Centrum zijn tevens bedrijfsergotherapeut. Zij zorgen ervoor dat medewerkers van Meander Medisch Centrum zo optimaal mogelijk kunnen functioneren in hun werkomgeving.

De ergotherapeuten van Meander Medisch Centrum behandelen alleen patiënten die door een specialist van Meander doorverwezen worden. Mensen die een verwijzing van de huisarts krijgen, kunnen terecht bij de extramurale ergotherapie van verpleeghuizen of particuliere praktijken in de regio Amersfoort.