Centrale Sterilisatie Afdeling

Bij de bestrijding van infecties zijn maatregelen nodig die gericht zijn op het voorkomen van besmettingen. Eén van de maatregelen is het steriliseren van besmette/gebruikte materialen. Dit gebeurt op de Centrale Sterilisatie Afdeling. Hier worden de te steriliseren instrumenten in een proces van vuil, via schoon/niet steriel, naar steriel verwerkt. Elk van deze drie stappen vindt plaats in een aparte ruimte. Het vuile materiaal komt vuil binnen in de desinfectieruimte. Na reiniging komt het in de inpakruimte terecht, waar het wordt klaargemaakt voor sterilisatie. En als laatste komt het steriele materiaal in het steriele magazijn, van waaruit het weer wordt gedistribueerd.

Tot de taken van de centrale sterilisatie afdeling behoren:
Desinfectieruimte

  • Transport van gebruikt instrumentarium van alle afdelingen naar de C.S.A.
  • Het reinigen en desinfecteren van medische hulpmiddelen

Inpakruimte

  • Gereedmaken van instrumentensets t.b.v. operatiekamers, poliklinieken en verpleegafdelingen
  • Beoordelen van kwaliteit van instrumentarium en eventueel vervangen daarvan (in overleg met de afnemers)
  • Onderhoud verrichten aan instrumenten
    Op juiste wijze steriliseren en etiketteren van verpakte goederen

Steriel magazijn 

  • Sorteren van gesteriliseerde goederen en transporteren naar de diverse afdelingen
  • Visuele controle van gesteriliseerde producten

1. omslagindicator
2. verpakking
3. procesuitdraai (voor vrijgifte steriel product)

Samengevat zijn ontvangst, inklaren, centrale opslag, uitgifte en decentrale opslag van steriele medische hulpmiddelen de belangrijkste taken van de centrale sterilisatie afdeling. Deze taken moeten conform de richtlijnen en voorschriften van de wet op de steriele medische hulpmiddelen uitgevoerd worden. De Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen (DSMH) is verantwoordelijk gesteld voor de toepassing en naleving van deze wet- en regelgeving aangaande disposable en reusable SMH binnen het ziekenhuis.

Op alle lokaties van het ziekenhuis is de CSA te vinden.