Wondbeoordeling en behandeling

Op de Spoedeisende Hulp komen veel patiënten met wonden. De meeste worden gehecht of geplakt. Na een week komt de patiënt op de poli of bij de huisarts om de hechtingen te verwijderen. In de brief staat de aard van het trauma, de locatie van de wond en de behandeling. Bij open wonden is het belangrijk om deze zo precies mogelijk te beschrijven. Dit vergemakkelijkt de overdracht naar een collega die de wond nog nooit gezien heeft en kan gebruikt worden voor de keuze van de behandeling.

In de overdracht moet staan:

 1. de locatie: waar op het lichaam
 2. de kleur:  rood en/of geel en/of zwart (in percentages uitgedrukt)
 3. de diepte: oppervlakkig of diep
 4. de grootte
 5. de wondranden: nat of droog
 6. de geur: bepaalde bacteriën hebben een specifieke geur (bv pseudomonas)
 7. exsudaat: veel of weinig


Een voorbeeld: diepe wond, pretibiaal, 2 bij 1 centimeter, 60% rood en 40% geel, vitale wondranden, weinig exsudaat, ruikt niet. Aan de hand van deze beschrijving kunt u als de wond enkele dagen later inspecteert, beoordelen of de wond vooruit gaat bijvoorbeeld 90% rood is of achteruit gaat 90% geel is en stinkt.


Behandeling 

 • infectie: infectie bestrijden
 • rood: beschermen
 • geel: reinigen, beslag verwijderen
 • zwart: necrose verwijderen (NB:  bij vaatlijden de necrose laten indrogen)
 • droog: vocht toevoegen
 • nat: vocht reguleren


Materiaal keuze

 • rood: zalfgaas, schuimverband
 • geel: alginaat, hydro-gel, Aquacel/Ag, schuimverband, eusol (< 1 week)
 • zwart: necrotectomie, hydro-gel, honing (zalf of verband), eusol (< 1 week)
 • droog: schuimverband, hydro-gel, hydrocolloïd.
 • nat: schuimverband, alginaat, Aquacel/Ag
 • infectie: antimicrobiële zalven, zilververband, honing (zalf of verband), alginaat, zo nodig aangevuld met orale medicatie


Natuurlijk is de behandeling afhankelijk van de patiënt (leeftijd, voedingstoestand, geneesmiddelen, ziekten, roken, etc). Voordelen van een vochtige wondbehandeling zijn: een natuurlijk milieu, snellere wondgenezing en reiniging (door celdeling -en migratie), hogere concentratie van groeifactoren en minder pijnlijk.