Polsfractuur

-         De totale gipsimmobilisatie is maximaal 4  weken!
Op de SEH wordt bij dislocatie een repositie verricht en een gipsspalk aangelegd. Binnen een week worden de patiënten gecontroleerd op de traumapoli. Het gips wordt vervangen (indien geen dislocatie) of circulair gemaakt (na geslaagde repositie). De totale gipsimmobilisatie is in totaal 3 weken zonder dislocatie of 4 weken na repositie. Daarna wordt er functioneel nabehandeld met een steunkous. Uiteraard wordt de stand radiologisch beoordeeld; bij onvoldoende resultaat worden patiënten geopereerd (plaatosteosynthese). Fysiotherapie is optioneel. Bij patiënten die ouder zijn dan 50 wordt een osteoporose screening aangeboden. In de groep van de “schaatsende ijsvallers” had 39% osteoporose!

-         Wanneer moeten patiënten terug naar de traumapoli?
Na ongeveer een half jaar zijn patiënten klachtenvrij. De functie kan dan nog steeds verbeteren. Bij persisterende pijnklachten is een controle zinvol; er zal dan aanvullend onderzoek nodig zijn (foto of MRI). De functie van de pols wordt in de meeste gevallen nooit meer 100%.

Voor meer informatie: Ger van Olden en Luuk de Vries, traumachirurgen