Hoog energetisch trauma

Omdat de traumazorg onvoldoende was georganiseerd en de kwaliteit van zorg beter moest zijn er traumacentra opgericht die de verantwoordelijkheid kregen over het regionaliseren van deze zorg. Binnen het Trauma Zorgnetwerk Midden-Nederland (TZMN), waar ook Meander Medisch Centrum onder valt, hebben alle afdelingen Spoedeisende hulp een erkenning voor traumaopvang op level 1, 2 of 3. Dit is een indicator voor welk ‘niveau (ernst) trauma’. Level 3 is voor een ziekenhuis met algemene faciliteiten en level 2 een ziekenhuis met intermediaire. Level 1 is een erkenning die in Nederland voornamelijk aan universitaire centra wordt toegekend, omdat de patiënten die deze zorg behoeven naast een complex trauma en een instabiele situatie ook een hersenletsel hebben.

Alle patiënten dienen na een hoog energetisch trauma (tabel 1) naar een level 1 of traumacentrum te worden vervoerd. In de praktijk blijkt bij 50% van deze patiënten sprake te zijn van een ernstig letsel,hetgeen adequate expertise behoeft. Meander heeft tijdens kantooruren (08.00 – 18.00 uur) een level 2 trauma erkenning en in diensturen een level 3 erkenning. Reden hiervoor is dat er buiten kantooruren  niet altijd een traumateam aanwezig is.
 

 

Tabel 1: Hoog Energetisch Trauma:

 • uit auto geslingerd
 • auto over de kop
 • verkorting auto >50 cm
 • deuk passagierszijde >30 cm
 • ongeval met dodelijke slachtoffers
 • extricatie >20 min.
 • val van grote hoogte
 • bedolven onder puin
 • ongeval waarbij voertuig over de kop is gegaan
 • ongeval met hoge snelheid >65 km/u
 • auto contra fietser of voetganger >10 km/u
 • motorongeval met >35 km/u of bestuurder van motor geslingerd
 • Trein of vliegtuigongeluk

 

 

Het niet nakomen van afspraken als deze, gaat ten koste van de zorg voor deze patiënt. Daarom is de afspraak dat een ambulance of huisarts altijd van te voren belt om een aankondiging te doen. Daarbij kan dan worden geadviseerd om de patiënt naar het UMCU te vervoeren. De patiënt kan dan altijd, na de traumascreening in het UMCU, worden overgeplaatst naar Meander Medisch Centrum.