Bekkenfractuur

Stabiele fracturen zijn alle fracturen waarbij de bekkenring slechts op één plaats doorbroken is (bijvoorbeeld ramus inferior en/of superior os pubis). Deze fracturen worden conservatief behandeld. Instabiele fracturen (op twee of meer plaatsen) moeten meestal geopereerd worden. Instabiliteit wordt mede bepaald door de ernst van het ligamentaire letsel. Bij patiënt met bekkenfracturen altijd bedacht zijn op begeleidend letsel van blaas of urethra. Let op macroscopische hematurie of bloed uit meatus.

-         Conservatief
Bedrust en pijnstilling. Mobilisatie op geleide van de pijn met behulp van fysiotherapie. Na 6 weken wordt een controlefoto gemaakt en lichamelijk onderzoek verricht. Meestal kan de belastbaarheid worden opgevoerd. Fraxiparine wordt 6 weken gegeven. Arbeidsongeschiktheid is 3 maanden.

-         Operatief
Open reductie en interne fixatie met plaat (meestal aan de voorzijde) en schroeven (via extraperitoneale benadering). Soms wordt een fixateur externe aangebracht (wordt na 6 weken verwijderd). Na operatie zo spoedig mogelijk belasten.

-         Acetabulumfractuur
Weinig gedisloceerde fracturen met name in het niet belastbare deel worden conservatief behandeld. Ze zijn in principe stabiel en worden 4-6 weken niet belast. Daarna belasten op geleide van de pijn. Er bestaat zelden indicatie voor een acute operatieve behandeling. Daarom in eerste instantie bedrust. Operatie meestal na 7-10 dagen.

Regelmatige lichamelijke en radiologische controles vinden plaats op de traumapoli.  U kunt bij huisbezoek controleren hoe het revalidatieproces verloopt. Zijn ADL aanpassingen noodzakelijk? Moet pijnstilling worden aangepast? Hoe is de terugkeer in hun arbeidsproces geregeld? Soms bij jonge mensen gaat er een traumatisch gebeurtenis aan vooraf.

Voor meer informatie: Ger van Olden en Luuk de Vries, traumachirurgen