Welkom bij Chirurgie in Meander Medisch Centrum

Aandachtsgebieden
De chirurgen van Meander Medisch Centrum zijn breed opgeleid in de algemene heelkunde en daarnaast gespecialiseerd in één of meer van de volgende aandachtsgebieden:

  • Algemene chirurgie
  • Gastro-intestinale chirurgie (maag-darm chirurgie) 
  • Oncologische chirurgie (chirurgie bij kanker) 
  • Traumachirurgie
  • Vaatchirurgie (bloedvaten, spataderen)

Onder het kopje Aandachtsgebieden is meer informatie te vinden over elk aandachtsgebied.

Speerpunten van de chirurgie


Diagnostiek
Voor het aanvragen van eerstelijns onderzoek kunt u terecht bij Meander Diagnostisch Centrum. Kijk op www.dcmeander.nl.

ZorgDomein
Uw patiënten kunt u efficiënt en veilig digitaal verwijzen naar een specialist van Meander Medisch Centrum via ZorgDomein.

Werkafspraken
Voor de samenwerking tussen 1e en 2e lijn zijn transmurale regionale afspraken gemaakt. Hiervoor werken Meander Medisch Centrum en Medisch Coördinerend Centrum Eemland samen. Raadpleeg de werkafspraken.

Wetenschappelijk onderzoek
De chirurgen in Meander Medisch Centrum doen mee aan grote landelijke onderzoeken vanuit de universitare ziekenhuizen. We doen ook zelf wetenschappelijk onderzoek om de zorg verder te verbeteren.

Samenwerkingsverbanden
De chirurgen werken nauw samen met verschillende andere specialismen binnen ons ziekenhuis. Ook is er veel contact met de spoedeisende hulpartsen. Om de zorg te optimaliseren, werken de chirurgen nauw samen met andere organisaties zoals het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Integraal Kankercentrum Nederland.


Verbonden aan
Bekkenbodemzorg
Algemene chirurgie
Expertisecentrum voor Minimaal Invasieve Chirurgie
Maagdarmchirurgie
Meander Da Vinci
Oncologische Chirurgie
Spatadercentrum
Traumachirurgie
Vaatchirurgie
 
Chirurgie Meander in Medisch Contact
In de serie Praktijkgeluiden zet Medisch Contact steeds een ander artsenvak in de schijnwerpers. In maart 2012: chirurgie in Meander Medisch Centrum.

M.m.v. de chirurgen Esther Consten, Ivo Broeders, Paul Verheijen en Egbert Lenters, gynaecoloog.