Bepalingenwijzer

 

Het Laboratorium van de Apotheek verricht analyses van lichaamsvreemde stoffen in lichaamsmaterialen als bloed en urine.

De meest voorkomende analyses betreffen de geneesmiddelbepalingen in bloed, de analyses van drugs of abuse in urine en analyses op toxicologisch gebied in zowel bloed als urine.

Bijgaand het overzicht van de Apotheek laboratoriumbepalingen, hierop staan onder meer vermeld de referentiewaarden, de toxicologische waarden en praktische informatie als hoeveelheid monster benodigd en de analysedagen.

 

Het Laboratorium van de Apotheek is te bereiken op telefoonnummer 033-8504621, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 – 17.00.

De dienstdoende ziekenhuisapotheker is te bereiken op telefoonnummer 033-8502970 van 8.30 – 17.30.

Buiten deze tijden kan men contact opnemen met de dienstdoende ziekenhuisapotheker via de telefooncentrale.

Voor het opvragen van uitslagen kunt u contact opnemen met het Diagnostisch Centrum van het Meander Medisch Centrum op telefoonnummer 033-8508701.

 

Het laboratorium van de Apotheek is ISO 15189 (M255) geaccrediteerd.

 

Bepalingenwijzer Meander Apotheek