Apotheek

In de ziekenhuisapotheek werken ruim zestig medewerkers, verspreid over drie locaties. Samen met de specialisten en verpleegkundigen zorgen zij ervoor dat elke patiënt op de juiste tijd het juiste geneesmiddel krijgt toegediend. De ziekenhuisapotheek heeft de volgende taken:

Levering van geneesmiddelen
Vanuit de ziekenhuisapotheek ontvangen de patiënten van Meander Medisch Centrum en van vijf verpleeghuizen in de regio, de juiste geneesmiddelen op de juiste tijd. Zo nodig ook buiten kantooruren.

Medicatiebegeleiding en geneesmiddeleninformatie
De medewerkers van de ziekenhuisapotheek geven informatie over geneesmiddelen aan onder andere artsen, verpleegkundigen en (familie van) patiënten. Patiënten kunnen desgewenst een bijsluiter opvragen van de geneesmiddelen die zij in het ziekenhuis krijgen. Verder zorgen de medewerkers van de ziekenhuisapotheek ervoor dat de medicatiegegevens van patiënten goed naar de ziekenhuisapotheek worden overgedragen vanuit openbare apotheken, huisartsen of specialisten uit de regio. En omgekeerd.

Bereiden van geneesmiddelen
In de ziekenhuisapotheek worden in eigen beheer geneesmiddelen bereid die nodig zijn voor één of meer patiënten, maar die niet te koop zijn. Dit geldt ook voor infuusvoeding, verdunningen voor allergietesten en –behandeling en middelen voor gebruik bij nucleair geneeskundig onderzoek. Cytostatica (chemokuren) worden in de ziekenhuisapotheek klaargemaakt voor toediening. Ook worden specialistische geneesmiddelen bereid die patiënten thuis nodig hebben. De eigen apotheek levert deze aan de patiënt.

Laboratoriumonderzoek (klinisch-farmaceutisch en toxicologisch) en bepalingenwijzer
Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek controleert of grondstoffen en eigen bereidingen aan de gestelde eisen voldoen. De analisten onderzoeken ook de aanwezigheid van geneesmiddelen en andere lichaamsvreemde stoffen in onder andere bloed en urine. Dit kan zijn ter ondersteuning van de behandeling of wetenschappelijk onderzoek, of om eventuele vergiftigingen op te sporen.
Bepalingenwijzer

Opleiding en onderzoek
Meander Medisch Centrum leidt apothekers op tot ziekenhuisapotheker. Ook worden leerlingen in een werken-lerensituatie opgeleid tot apothekersassistent.
De ziekenhuisapotheek doet onderzoek naar de resultaten van nieuwe behandelingen in de praktijk. Ook loopt een onderzoek naar het dag-nachtritme van dialysepatiënten.

Wat op welke locatie?
Meander Medisch Centrum in Amersfoort 

  • Geneesmiddelendistributie en medicatiebegeleiding
  • Bereiding radiofarmaca
  • Bereiden van geneesmiddelen op voorraad en voor individuele patiënten
  • Laboratoriumonderzoek van geneesmiddelen
  • Farmaceutische zorg voor verpleeghuizen

locatie Baarn

  • Geneesmiddelendistributie en medicatiebegeleiding

Verbonden aan
Expertisecentrum Radionucliden