Anesthesiologie en Pijngeneeskunde

Naast de anesthesiologen die patiënten begeleiden voor, tijdens en direct na de operatie, is een aantal anesthesiologen tevens pijnspecialist. Zij werken op de polikliniek Pijngeneeskunde en maken onderdeel uit van het Palliatief Adviesteam

 

Bekijk de pijnspecialisten van Meander Medisch Centrum

 

Indicatie voor verwijzing naar de polikliniek Pijngeneeskunde

Patiënten met een indicatie voor invasieve pijnbehandelingen en een complexe combinatie van pijnstillers kunt u verwijzen naar de polikliniek Pijngeneeskunde van Meander Medisch Centrum in Amersfoort en Baarn. Wij zijn voornamelijk ingericht op de behandeling van patiënten met somatische pijnproblematiek. 


Indicaties zijn onder meer:

 • Lumbale radiculaire pijnklachten: HNP, recessus stenose, wervelkanaalstenose
 • Littekenpijn al of niet met nerve entrapment
 • Coccygodynie
 • Schouderpijn-syndromen
 • Aangezichtspijn 
 • Postherpetische neuralgie
 • Cervicale/thoracale mechanische pijnklachten 
 • Cervicale/thoracale radiculaire pijnklachten
 • ACNES (focale buikwandpijn t.g.v. bekneld zenuwtakje), neurinoom
 • (Diabetische) polyneuropathie
 • Overige nerve entrapment syndromen (voorbeelden hiervan zijn bv;  pijnklachten lies/scrotum, meralgia paresthesica, piriformis syndroom)
 • Oncologische pijnproblematiek

 

Werkwijze polikliniek Chronische Pijnbestrijding

 • U verwijst uw patiënt via ZorgDomein naar onze polikliniek Pijngeneeskunde
 • Vermeld duidelijk in uw verwijzing:
  • om welke pijnklachten het gaat
  • wat de hulpvraag is
  • overzicht van eerder verrichtte diagnostiek en behandeling
  • huidige en eerder gebruikte pijnmedicatie
  • eventueel bijkomende (psycho)pathologie.
 • Na ontvangst van uw verwijzing, sturen wij uw patiënt een digitale vragenlijst over de pijnklachten. De vragenlijst is primair bedoeld om diagnostiek te doen naar dié factoren die een negatief effect kunnen hebben op de pijnbeleving van de patiënt. Het is van groot belang dat de patiënt de vragenlijst zo goed mogelijk invult
 • Tevens ontvangt de patiënt aan het begin en eind van de behandeling een digitale vragenlijst om het effect van het behandeltraject en de patiënttevredenheid te meten (PROMS en PREMS)
 • Zodra wij de ingevulde vragenlijst ontvangen hebben, stellen wij de patiënt schriftelijk op de hoogte wanneer de eerste afspraak is
 • Patiënten met oncologische pijn krijgen een verkorte pijnvragenlijst opgestuurd en roepen wij versneld op
 • Het behandeltraject start altijd met een intakegesprek met de pijnspecialist. Een eventuele invasieve behandeling vindt niet direct plaats maar in een vervolgafspraak.

 

Heeft uw patiënt meerdere pijnklachten?
Uw patiënt wordt niet voor meerdere pijnklachten tegelijkertijd behandeld binnen onze polikliniek. De patiënt moet dan ook aangeven van welke pijnklacht hij/zij het meeste last heeft. Over deze pijnklacht moet uw patiënt de pijnvragenlijst invullen. Voor de andere pijnklacht(en), die niet in behandeling wordt(en) genomen, start het gehele traject eventueel opnieuw als de behandeling van de eerste pijnklacht is afgesloten.


Verbonden aan
Pijngeneeskunde
Rugcentrum