Meander start zorg op

Informatie bijgewerkt op 30 april 2020

 

Poliklinische consulten, diagnostiek en operaties worden weer ingepland. U kunt uw patiënten weer doorverwijzen naar Meander Medisch Centrum. Bij de verwijzing kunt u de urgentie aangeven door een keuze te maken voor regulier, verkorte toegangstijd of spoed. De behandelend specialist in Meander bepaalt de prioriteit en of zorg op afstand mogelijk is. De wachttijden kunnen langer zijn in verband met de beschikbare capaciteit en de substantiële achterstand die moet worden ingelopen.

 

Zorg op afstand

Meander streeft er naar om alle zorg die op afstand kan plaatsvinden, ook op afstand te doen. Dit houdt in dat een deel van de afspraken/consulten via beeldbellen of telefoon plaatsvindt. Poliklinische afspraken en onderzoek waarvoor de patiënt naar het ziekenhuis moet komen, vinden plaats op locatie Baarn en in Amersfoort. Voor onderzoek is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk. Meander neemt hiervoor passende maatregelen.

 

Uitgestelde afspraken 

Afspraken die door de coronamaatregelen zijn afgezegd, worden zo spoedig mogelijk ingepland. De behandelend specialist beslist hierover. Patiënten worden in alle gevallen door ons benaderd voor een nieuwe afspraak.

 

Poliklinische afspraken en OK’s die reeds waren ingepland, gaan deels door en worden opnieuw geprioriteerd. Prioritering gebeurt door de behandelend specialist aan de hand van het uitgangspunt “de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats”. De behandelend specialist kijkt dus of de afspraak wel of niet doorgaat en op welke wijze. Dit gebeurt uiteraard binnen de kaders van veiligheid zoals vastgesteld door de overheid. Meander neemt hierover contact op met de patiënt. Zowel met patiënten van wie de afspraak doorgaat, als patiënten van wie de afspraak wordt verplaatst.

 

Nieuwe verwijzingen vanaf heden

Nieuwe verwijzingen naar de polikliniek van Meander worden weer ingepland. We hanteren hierbij dezelfde prioriteringscriteria als hierboven beschreven.

 

Maatregelen voor veilige zorg

We doen ons uiterste best het zo veilig mogelijk te houden in het ziekenhuis. Daarom blijven de bestaande coronamaatregelen van kracht, wijzen we patiënten hier voor hun bezoek aan het ziekenhuis op en vragen we patiënten in het ziekenhuis onze huisregels te volgen.

 

Informatie voor patiënten over de maatregelen, bezoek aan de poliklinieken, opname op een verpleegafdeling en OK en de aangepaste bezoekersregeling vindt u hier.