Maatregelen diagnostiek in verband met Covid-19

Informatie bijgewerkt op 9 juli 2020

 

Patiënten voor wie de diagnostiek niet langer uitgesteld kan worden om medische of sociale redenen, kunt u weer verwijzen naar Meander.

 

Onderzoeken Radiologie & Nucleaire Geneeskunde uitsluitend op afspraak

  • Om in werkruimten en wachtkamers 1,5 meter afstand te kunnen houden, vinden alle onderzoeken uitsluitend op afspraak plaats. Dit geldt ook voor röntgenfoto’s.
  • Als de huisarts beslist dat de patiënt moet komen, belt de patiënt naar de afdeling R&N.

 

Bloedafname locaties en inleveren urine/ontlasting

  • Actuele informatie over openingstijden en locaties van prikpunten vindt u op: www.meandermc.nl/bloedprikken.
  • Per locatie verschillen de beschermingsmiddelen van de medewerkers.
  • Bloedafname op de priklocaties van Meander gebeurt voortaan alleen op afspraak. Patiënten kunnen online een afspraak maken. 
  • Inleveren van urine en ontlasting kan zonder afspraak.

 

Bloedafname thuis

  • Bij de reguliere patiënten gaat de bloedafname thuis gewoon door. Onze medewerkers dragen beschermingsmiddelen.
  • Mocht een patiënt Covid-verdacht of positief zijn, neem dan contact op met de planning van de Externe Bloedafname, tel. 033 – 850 4919. Wij kunnen dan passende beschermingsmaatregelen nemen. U vraagt de bloedafname thuis vervolgens aan via Zorgdomein.

 

Trombosedienst

  • De zorg van de Trombosedienst is onveranderd.
  • Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 16.00 uur en buiten kantoortijden via Meander Diagnostisch Centrum.

 

Maatregelen

Voor patiënten blijven de bestaande voorzorgsmaatregelen van kracht. We wijzen onze patiënten hier op voor hun bezoek aan het ziekenhuis. Ook vragen we patiënten in het ziekenhuis onze huisregels te volgen.

 

Actuele informatie over onze maatregelen voor patiënten en hun naasten staat op onze website: https://www.meandermc.nl/corona.