Covid-testen zorgpersoneel en patiënten

Landelijk beleid is dat alleen de volgende zorgmedewerkers mét klachten worden getest op Covid-19: personeel werkzaam bij ambulancezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg, verloskundige zorg en GGZ.

 

Meander werkt volgens onderstaande route voor het testen van personeel en patiënten.

 

Testen door huisarts zelf

 • Het includeren van medewerkers gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. Een (huis)arts is opdrachtgever;
 • Het includeren van patiënten gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. De huisarts is de beoordelaar of de test noodzakelijk is;
 • De huisarts neemt de testen zelf af, bij zowel medewerkers als patiënten in beschermende kleding waarbij clusteren het advies is om PBM te besparen. Zie voor instructie de materialenkaart;
 • Op het aanvraagformulier wordt duidelijk aangegeven of het onderzoek een cliënt of medewerker betreft, door het daarvoor bestemde vakje aan te kruisen.

 

Afleveren van testen

 • De testen kunnen worden meegegeven aan de bode of kunnen worden ingeleverd bij het triagepaviljoen in de parkeergarage van Meander.
 • Gelieve deze te clusteren.
 • De bode meldt zich bij het triagepaviljoen in de parkeergarage.
 • De medewerker van Meander zal het afgenomen setje wegbrengen.

 

Nieuwe voorraad

 • Voor huisartsen Eemland levert Meander centraal continu nieuwe setjes aan. Deze setjes zijn per rayon af te halen op de Nijverheidsweg Noord 60 66 gedurende de hele week tussen 08.00 en 17.00 u. NIET zelf bij Meander vragen om nieuwe setjes! Voor het afhalen van de testkits of PBM dient u eerst contact op te nemen met communicatie@huisartseneemland.nl. Meander zorgt dat de spullen op de afgesproken dag klaarliggen.
 • Overige huisartsen die een behandelrelatie met Meander hebben, kunnen zelf nieuwe setjes bij Diagnostisch Centrum Meander aanvragen, via 033 - 850 8701. De koerier neemt deze dan mee bij het eerstvolgende bezoek aan de praktijk.

 

Openingstijden laboratorium

 • Werkdagen: 08:00 - 16:30 u.
 • Weekend: 08:00 - 13:00 u.