Covid-testen zorgpersoneel en patiënten

Alle medewerkers met klachten kunnen worden getest op Covid-19.

 

Meander werkt volgens onderstaande route voor het testen van personeel en patiënten.

 

Testen door huisarts zelf

  • Het includeren van medewerkers gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. Een (huis)arts is opdrachtgever;
  • Het includeren van patiënten gebeurt volgens de richtlijnen van het RIVM. De huisarts is de beoordelaar of de test noodzakelijk is;
  • De huisarts neemt de testen zelf af, bij zowel medewerkers als patiënten in beschermende kleding waarbij clusteren het advies is om PBM te besparen. Zie voor instructie de materialenkaart;
  • Op het aanvraagformulier wordt duidelijk aangegeven of het onderzoek een cliënt of medewerker betreft, door het daarvoor bestemde vakje aan te kruisen.

 

Afleveren van testen

  • De testen kunnen worden meegegeven aan de bode of kunnen worden ingeleverd bij de balie bloedafname in Meander Medisch Centrum. 

 

Nieuwe voorraad

  • Huisartsen Eemland kunnen direct om nieuwe setjes vragen bij het afleveren van de Covid-setjes aan de koerier.
  • Overige huisartsen die een behandelrelatie met Meander hebben, kunnen zelf nieuwe setjes bij Diagnostisch Centrum Meander aanvragen, via 033 - 850 8701. De koerier neemt deze dan mee bij het eerstvolgende bezoek aan de praktijk.

 

Openingstijden laboratorium

  • Werkdagen: 08:00 - 16:30 u.
  • Weekend: 08:00 - 13:00 u.