Instructie GGD-melding voor huisartsen en artsen van zorginstellingen

COVID-19 is een meldingsplichtige ziekte groep A. Dit houdt in dat u als behandelend arts de plicht heeft een patiënt met een positieve uitslag van een PCR op SARS-CoV-2 direct te melden bij de GGD. Denk er wel aan dat u eerst de patiënt inlicht over de diagnose. De GGD neemt in de meeste gevallen snel contact op met de patiënt en het is uiteraard niet wenselijk dat de patiënt de diagnose via de GGD moet vernemen.

 

Patiënten kunnen op 2 manieren gemeld worden bij de GGD.

 

Telefonisch:

  • de melding wordt gedaan in de GGD-regio van de woonplaats van de patiënt.
  • zoek de betreffende GGD-regio waar gemeld dient te worden op via ggd.nl. Bij invoeren van de woonplaats van de patiënt verschijnt de GGD-regio en het bijbehorende telefoonnummer direct.

 

Zorgmail:

  • zoek de GGD-regio op waar de patiënt woont op ggd.nl.
  • vul onderstaande tabel in
  • stuur de tabel naar het zorgmailadres (zie onder) van de betreffende GGD-regio o.v.v. ‘melding positieve COVID-19’.  
  • Staat het zorgmail-adres er niet bij? Meld dan telefonisch bij de betreffende GGD-regio.

 

​​​​​​

Administratief

SARS-CoV-2 positieve laboratoriumuitslag - datum

DD-MM-JJJJ

Naam aanvrager labonderzoek

 

Telefoonnummer aanvrager

 

Specialisatie aanvrager

 

Patiëntgegevens

Voorletter en achternaam

 

Woonadres

 

Postcode en plaats

 

Telefoonnummer

 

Geslacht

□ Man     □ Vrouw    

Geboortedatum

DD-MM-JJJJ

BSN

 

Beroep

□ Zorgmedewerker    □ Overig: …………

Ziektegegevens

Eerste ziektedag

DD-MM-JJJJ

Mogelijke bron (gerelateerde ziektegevallen)

□ Ja, namelijk: ………       □ Onbekend
□ Nee 

Ziekenhuisopname

□ Ja, datum:                  □ Nee

IC opname

□ Ja, datum:                  □ Nee

Overleden

□ Ja, datum:                  □ Nee

Indien overleden, co-morbiditeiten (onderliggende aandoeningen)

□ Ja, datum:                  □ NVT

Betrokken (zorg)instellingen en locatie (werknemer of bewoner/ patiënt in ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg, dak- en thuislozen, etc.)

Naam en locatie:         □ NVT

 

Zorgmail-adressen:

- GGD Utrecht (infectieggdregioutrecht@zorgmail.nl)

- GGD Noord- en Oost-Gelderland: (ggdnoginfectieziekten@zorgmail.nl)

- GGD Gelderland-Midden (infectieziekten@vggm.nl)

- GGD Flevoland (ggdflevolandizb@zorgmail.nl)

- GGD Friesland (infectieziekten@ggdfryslan.nl)

- GGD IJsselland (izbggdijsselland@zorgmail.nl)

- GGD Amsterdam (Infectieziekten@ggd.amsterdam.nl)