Veelgestelde vragen

Actions
Loading...
Veelgestelde vragen en antwoorden over online dossierinzage voor huisartsen

01. Waarom zet Meander de medisch dossiers open voor haar patiënten?
02. Welke uitslagen van door mij in Meander aangevraagde onderzoeken kan mijn patiënt zien?
03. Worden de mogelijkheden voor online inzage van uitslagen voor patiënten verder uitgebreid?
04. Waarom is het belangrijk om mijn patiënten te stimuleren zich aan te melden voor patiëntenportaal Mijn Meander?
05. Waar kan de patiënt terecht met vragen over zijn medisch dossier?