Beginnerscursus voor huisartsen: echografie abdomen

 

Ook in het najaar van 2020 worden er weer cursussen ‘echografie voor beginners’ en ‘echografie voor gevorderden’ gegeven in Meander Medisch Centrum. De cursussen worden verzorgd door Maarten Nix, radioloog, Matthijs Vermeulen, radioloog en Giselle Alma, echografist. De cursus ‘echografie voor beginners’ sluit af met een praktijkexamen.

 

Voor wie

Huisartsen zonder én met echo-ervaring.

 

Leerdoelen basiscursus

· De cursist verkrijgt theoretische kennis (basale fysica) over wat echografie is, en welke plaats het in kan nemen binnen de huisartsenpraktijk.

· De cursist verkrijgt kennis van de 3-dimensionale anatomie van de abdominale organen, de grote abdominale vaten en van de veneuze vaten van de benen.

· De cursist verkrijgt kennis over het echografisch beoordelen van een zwangerschap tot 12 weken.

· De cursist verkrijgt basale kennis over het echografisch herkennen van pathologie m.b.t. de onderwezen protocollen.

· De cursist leert het echografieapparaat praktisch te bedienen.

· De cursist verkrijgt praktische vaardigheden om de onderwezen protocollen te scannen.

· De cursist leert de beperkingen en de moeilijkheid van echografie in te schatten.

· Het is de cursist duidelijk dat het opdoen van veel praktische ervaring nodig is om echografie echt te beheersen.

 

Cursus gevorderden

Hierin verdiepen de deelnemers, die al eerder een basisopleiding echografie hebben gevolgd, hun kennis wat betreft de abdominale echografie. Er wordt antwoord gegeven op vragen die in de dagelijkse praktijk opkomen. Daarnaast wordende volgende onderwerpen behandeld:

· Echografie hals

· Echografie testis

· Echografie palpabele afwijkingen

· Echografie DVT

· Transvaginale echografie

 

Werkwijze

De cursussen bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel. Na bespreking van de anatomie en veel voorkomende pathologie van de verschillende structuren, zal er in de cursus veel aandacht worden besteed aan het echografisch in beeld brengen van de besproken structuren. Er wordt geoefend in kleine groepjes van maximaal 4 cursisten.

 

Bij de cursus zijn inbegrepen: lesmateriaal, 'modellen' en een broodmaaltijd.

De beginnerscursus wordt afgesloten met een examen.

 

Registratie met bijzondere bekwaamheid echografie voor huisartsen bij het CHBB.

Accreditatie voor deze cursussen is toegezegd.

 

Cursusdata

De cursussen starten vanaf september 2020 en zullen op maandagavonden gegeven worden.

 

Bovendien geven we bij voldoende aanmeldingen een eendaagse workshop schouderechografie en puncteren onder echogeleide.

 

Meer informatie en aanmelden

Voor inlichtingen en aanmelding kunt u contact opnemen met de secretaresse van de afdeling R&N,

py.van.hamersveld@meandermc.nl.