Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Wat kunt u wel en niet meebrengen voor de patiënt?

Bloemen en planten
In het ziekenhuis liggen vaak kwetsbare patiënten, die zeer gevoelig zijn voor infecties en niet in aanraking mogen komen met bloemen of planten. Wij verzoeken u dan ook om even na te vragen of bloemen en planten zijn toegestaan. Het is de bedoeling dat u meegebrachte bloemen of planten zelf verzorgt.

Eten en drinken
Op sommige afdelingen is het meebrengen van levensmiddelen niet wenselijk omdat er kwetsbare patiënten liggen. Informeer hiernaar bij onze medewerkers. Wilt u eten of drinken meenemen, beperk dat dan tot fruit of drinken, liefst in eenpersoonsverpakking. Wilt u meer weten over het meenemen van voedingsmiddelen? Vraag dan om de ‘Voedingsmiddelen meebrengen’ folder.