Telefoonnummers

algemene informatie 033-850 5050
afspraken 033-850 6070

Disclaimer gebruik www.komopbezoek.nl

De website www.komopbezoek.nl (hierna: 'komopbezoek.nl') is een initiatief van Komopbezoek. Meander Medisch Centrum verleent vanuit het oogpunt van patiëntenservice haar medewerking aan dit initiatief, door het plaatsen van een link naar komopbezoek.nl, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging en gegevensbescherming. Dit betekent dat Meander Medisch Centrum geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade die (in)direct het gevolg is van het gebruik van komopbezoek.nl.