Vacature lid Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) zoekt een nieuw lid. Wij behartigen de belangen van alle patiënten, hun naasten en bezoekers van het ziekenhuis. Vind jij het leuk om mee te denken over goede zorg voor onze patiënten? Lees dan deze vacature.

Terug

Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad denkt, vanuit het perspectief van de patiënten, mee over de beleidsplannen en beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur en MSB van Meander en brengt daar gevraagd en ongevraagd advies over uit. De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018).
Wij hebben drie werkgroepen: Kwaliteit & Veiligheid, Informatisering & Communicatie en Organisatie & Samenwerking. Om onze patiëntengroep goed te kunnen vertegenwoordigen, heeft contact met onze achterban onze extra aandacht.

Lid zijn van de Cliëntenraad biedt een unieke kans om uitgebreid kennis te maken met het reilen en zeilen van een groot regionaal topklinisch ziekenhuis en bij te dragen aan kwaliteitsverbetering voor de patiënten, hun naasten en bezoekers. Meander Medisch Centrum staat hoog in de diverse ranglijsten en heeft ambities om de zorgverlening nog beter te maken en zet daarbij het patiëntenbelang op de voorgrond. Een actieve Cliëntenraad draagt hier graag haar steentje aan bij.

Wij zijn een gezellige groep enthousiaste vrijwilligers, met verschillende achtergronden en leeftijden. Wij hebben er plezier in om mee te denken in de ontwikkelingen van het ziekenhuis en richten ons daarbij op het belang van de patiënt.

Kijk voor meer informatie op www.meandermc.nl/clientenraad.

Tijdsinvestering

De Cliëntenraad vergadert elke 2e donderdagmiddag van de maand in Meander. Bij elk overleg is de voorzitter van de Raad van Bestuur van Meander voor een deel aanwezig. Elk kwartaal neemt ook de (vice-)voorzitter van het MSB deel aan de vergadering.

Naast deze vaste vergadering is iedereen minstens lid van één werkgroep. De leden van de werkgroep overleggen inhoudelijk over actuele onderwerpen en voeren gesprekken met diverse interne en externe stakeholders. Denk hierbij aan artsen, verpleegkundigen, stafmedewerkers van het ziekenhuis, maar ook aan organisaties waar we mee samenwerken.

Ook wordt de Cliëntenraad geregeld uitgenodigd om aan te sluiten bij overleggen binnen het ziekenhuis om de belangen van patiënten te vertegenwoordigen zoals bijvoorbeeld in de stuurgroep Kwaliteit. Omdat digitalisering van de zorg, waaronder een groot project omtrent het elektronisch patiëntendossier (EPD), de komende jaren prioriteit heeft, is er ook geregeld overleg met de manager van de afdeling I&A.

De tijdsbesteding van de leden van de Cliëntenraad varieert, maar gemiddeld wordt een tijdsinvestering van 20-30 uur per maand gevraagd. De afspraken vinden veelal gedurende de reguliere werktijden plaats. Sommige afspraken zijn ’s avonds, zoals de werkgroep -overleggen.

Uiteraard wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met jouw agenda, maar ons devies is; het is vrijwillig maar niet vrijblijvend, er wordt op je gerekend!

Wat vragen wij?

Vanwege het vertrek van een lid, zoeken wij een nieuw lid per 1 september 2023.

De digitalisering van de zorg is binnen Meander komende jaren een actueel onderwerp. Zodoende zou de Cliëntenraad graag een nieuw lid werven met affiniteit met ICT/digitalisering/innovaties. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een dergelijk profiel. Echter, mocht je vanuit een ander vakgebied een actieve bijdrage willen leveren, dan nodigen wij je uiteraard uit om ook te reageren.

  • Spreekt deze vacature je aan en denk je dat hij je als een handschoen past?
  • Ben jij iemand die deze verantwoordelijkheid vrijwillig op zich neemt maar er niet vrijblijvend in staat?
  • Heb jij affiniteit met de ziekenhuiszorg en wil je de ontwikkelingen van de patiëntenzorg mede beïnvloeden?
  • Ben jij patiënt en kun jij je verplaatsen in de positie van zowel patiënten als medewerkers, bestuurders en organisatie
  • Ben jij breed maatschappelijk georiënteerd?
  • Ben jij iemand die graag aanpakt in teamverband en beschik je over voldoende tijd?

Solliciteer dan op deze vacature.

Overige informatie

  • De benoeming door de Raad van Bestuur is in principe voor vier jaar, waarna een verlenging van vier jaar tot de mogelijkheden behoort.
  • De leden wonen in het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum.
  • Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een vrijwilligersvergoeding en een onkostenregeling geldt.

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wim Ansen, voorzitter van de Cliëntenraad. Hij is bereikbaar per e-mail via: wghm.ansen@meandermc.nl. Laat hier je telefoonnummer achter en hij belt je zo snel mogelijk terug.

De motivatiebrief met CV kun je uiterlijk 12 juni 2023 richten aan: clientenraad@meandermc.nl.

De gesprekken vinden in week 25 plaats in Meander Medisch Centrum te Amersfoort.