23 March 2022

Zorgcoördinatie Eemland breidt dienstenaanbod uit

De transferverpleegkundigen van Bureau Nazorg van Meander Medisch Centrum regelen zorg voor patiënten die dat na hun opname in het ziekenhuis nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan om thuiszorg, zorg in een verpleeghuis of woonzorgcentrum of het regelen van hulpmiddelen voor in de thuissituatie. In 2018 heeft Bureau Nazorg in nauw overleg met Huisartsen Eemland het ‘Zorgcoördinatiepunt tijdelijk verblijf’ opgericht, dat een belangrijke rol vervulde in de ondersteuning van huisartsen bij het vinden van een kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV-bed). Het aanbod is nu uitgebreid met het oppakken van alle nieuwe thuiszorgaanvragen voor de huisartsen uit de regio Eemland.

Terug

Dit draagt bij aan het regionale streven om de juiste zorg op de juiste plek te bieden en door samenwerking elkaar te versterken. Voor huisartsen betekent dit een enorme vooruitgang in de vaak complexe zoektocht in het regelen van zorg. 

Juiste zorg op de juiste plek

Robert Vluggen, teammanager van Bureau Nazorg, vertelt: “Sinds 2018 nemen wij aanvragen van huisartsen voor een kortdurend tijdelijk verblijf in behandeling. Wij hebben toen in samenspraak met Huisartsen Eemland een speciaal nummer voor de huisartsen in het leven geroepen. Via dit telefoonnummer krijgt de huisarts een transferverpleegkundige aan de lijn, die de situatie uitvraagt en vervolgens de juiste zorg op de juiste plek regelt. De wens om dit coördinatiepunt verder uit te breiden naar alle thuiszorgaanvragen was er al lang, maar vanwege de coronadrukte bij de huisartsen zijn we hier versneld mee begonnen. Hiermee krijgen patiënten sneller de juiste zorg, worden mantelzorgers ontlast en onnodige doorverwijzingen naar de Spoedeisende Hulp voorkomen. We bieden met elkaar dus zoveel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek. Een belangrijk speerpunt voor zowel Meander als Huisartsen Eemland. We hebben met elkaar de intentie uitgesproken om deze samenwerking ook na de Covid-pandemie voort te zetten.”

Samen sterker

Volgens Chantal Emaus, medisch directeur van Huisartsen Eemland, gaat er een lang gekoesterde wens in vervulling: “Voorheen gebeurde het regelmatig dat de huisarts meerdere wijkverpleegkundige teams moest bellen om zorg thuis te organiseren voor de patiënt. De toenemende zorgvraag maakt het lastig en tijdrovend om de juiste aanbieder te vinden. Zorgcoördinatie Eemland gaat huisartsenpraktijken nu helpen bij het vinden van thuiszorg en wijkverpleging. Deze samenwerking is een uniek initiatief in de provincie Utrecht en een mooi voorbeeld van wat er kan ontstaan wanneer verschillende zorgpartners zich gezamenlijk inzetten voor goede en toegankelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van Eemland. Samen zijn we echt sterker!”