26 June 2024

Praat over behandelwensen

Voor mensen op hoge leeftijd komt het levenseinde steeds dichterbij. Als je een ongeneeslijke ziekte hebt, kan de laatste levensfase al op jonge leeftijd beginnen. Daarom is het nooit te vroeg om in gesprek te gaan over behandelwensen en behandelgrenzen. Het geeft rust als naasten en de arts weten wat de patiënt belangrijk vindt. Zij kunnen dan passende zorg geven.

Terug

Hoe de laatste jaren, maanden of weken van uw leven eruit zien, is moeilijk te voorspellen. Maar u heeft waarschijnlijk wel ideeën over hoe u het graag zou willen. Praat erover met uw familie, vrienden en met uw huisarts, specialist en thuiszorg. Bespreek bijvoorbeeld: wilt u alle behandelingen hebben die er zijn? Of zijn er behandelingen die u later niet meer wilt? Welke begeleiding verwacht u van uw huisarts of specialist? In Meander Medisch Centrum beslissen patiënt en specialist samen over de beste behandeling. Als besloten is een behandeling niet te doen, noemen we dit een behandelbeperking. Een voorbeeld hiervan is de afspraak niet te reanimeren bij een hartstilstand.

Opluchting

In Meander is veel ruimte en aandacht om over behandelwensen en -grenzen in gesprek te gaan, vertelt klinisch geriater Marloes Romijn. „Een patiënt maakt een reis en komt bij de huisarts, verschillende specialisten en de thuiszorg. Als zorgverlener mag je een stukje van deze reis meemaken en de patiënt begeleiden, ook in de laatste levensfase. Welke keuzes maak je dan: wat is voor jou belangrijk en geeft kwaliteit van leven? Samen met je familie stilstaan bij deze behandelwensen en behandelgrenzen is confronterend, maar vaak ook een opluchting. Mensen vinden het fijn als dit besproken is in het bijzijn van hun naasten.”

Ook voor huisarts Mariska Albracht zijn het waardevolle gesprekken. „De patiënt is expert over zichzelf en zijn behandelwensen en ik over de zorg en welke behandelingen mogelijk zijn. Ik leer de patiënt beter kennen en hoor wat belangrijk en van waarde is in zijn leven. In mijn huisartsenpraktijk in Hoevelaken nodigen we alle patiënten boven 75 jaar uit voor een gesprek. We plannen een gesprek van een half uur, vaak komen mensen samen met hun kinderen.”

In overleg met zijn huisarts, specialist of verpleegkundige kan een patiënt zijn behandelwensen in het patiëntendossier vastleggen. Deze wensen zijn op elk moment te wijzigen. Kijk voor gespreksonderwerpen op www.thuisarts.nl, zoek naar ‘wensen voor zorg'.