22 March 2023

Meander organiseert STZ-bijeenkomst voor zorgverzekeraars

Op maandag 20 maart heeft Meander Medisch Centrum een informatieve bijeenkomst georganiseerd waarin de zorgverzekeraars kennis hebben gemaakt met de door STZ erkende topklinische expertisecentra van Meander. De acht centra hebben door middel van een korte pitch uitleg gegeven over de bijzonder zorg die ze bieden en hoe ze structureel blijven ontwikkelen. Daarna was er ruimte voor dialoog.

Terug

Meander heeft op dit moment acht erkende topklinische expertisecentra: Trombotische trombocytopenische purpura (TTP), Radionucliden behandeling bij botmetastasen, Vasculitis, Bekkenbodem problematiek en -(robot)chirurgie, Laryngologie, Diafragmachirurgie, Hightech centrum voor de behandeling van colorectaal carcinoom en Kinderdiabetes. Vertegenwoordigers van de verschillende centra vertelden over de bovenregionale functie die zij vervullen en de unieke multidisciplinaire samenwerkingsverbanden binnen en buiten Meander. Patiëntparticipatie, onder meer door ‘Samen Beslissen’, is binnen alle centra een belangrijk thema, er wordt volop onderzoek gedaan en er wordt actief geïnvesteerd in kennisdeling en het structureel verbeteren van de patiëntenzorg op basis van uitkomsten zorg. Duidelijk werd dat de centra juist door de specifieke expertise meer en meer complexe zorg verlenen en bijdragen ze aan ontwikkelingen en innovatie.

Binnen drie centra staat de operatierobot centraal en spelen de twee hoogleraren in de robotica een belangrijke rol: Prof. Dr. Ivo Broeders, verbonden aan het expertisecentrum Diafragmachirurgie, en Prof. Dr. Esther Consten, verbonden aan de expertisecentra Bekkenbodemchirurgie en Hightech centrum voor de behandeling van colorectaal carcinoom.

De zorgverzekeraars keken met een positief gevoel terug op de avond: "Leuk en interessant om meer te horen over deze bijzondere expertisecentra."

Topklinische expertisecentra van Meander

Naast basiszorg biedt Meander hooggespecialiseerde medische patiëntenzorg die niet elk ziekenhuis biedt. Deze excellente patiëntenzorg is ‘topklinische zorg’ als er aan een aantal STZ-criteria wordt voldaan zoals patiëntparticipatie, kennisoverdracht, multidisciplinaire continuïteit, onderzoek, innovatie en het blijven verbeteren op basis van meetbare uitkomsten van zorg. Zorg die aan alle criteria voldoet wordt als expertisecentrum erkend en opgenomen in het STZ-topklinisch zorgregister.