27 May 2024

Cliëntenraad Meander zoekt nieuwe leden

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum en het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) zoeken vanwege het aflopen van de zittingstermijn drie nieuwe leden vanaf november 2024. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de huidige en toekomstige patiënten, hun naasten en bezoekers van het ziekenhuis.

Terug

Lid zijn van de Cliëntenraad biedt een unieke kans om uitgebreid kennis te maken met het reilen en zeilen van een groot regionaal topklinisch ziekenhuis en bij te dragen aan kwaliteitsverbetering voor de patiënten, hun naasten en bezoekers. Meander Medisch Centrum staat hoog in de diverse ranglijsten en heeft ambities om de zorgverlening nog beter te maken en zet daarbij het patiëntenbelang op de voorgrond. Een actieve Cliëntenraad draagt hier graag haar steentje aan bij.

Patiëntenbelang
“De Cliëntenraad is namens de patiënten gesprekspartner van de Raad van Bestuur (RvB) en het MSB van Meander. Besluiten die direct of indirect het belang van patiënten beïnvloeden moeten eerst voor advies of instemming aan de CR voorgelegd worden, volgens de Wet medezeggenschap cliënten in de zorg. Belangrijk is dat de RvB de CR uit moet kunnen leggen waarom een besluit genomen is en welke invloed dit op de totale patiëntengroep heeft. De CR heeft de rol om de RvB hier kritisch over te bevragen en gedegen advies te geven. Onze intentie is het gevraagd en ongevraagd verbeteren van de besluitvorming rondom het patiëntenbelang”, legt Cliëntenraad-voorzitter Wim Ansen uit.

De besproken onderwerpen lopen sterk uiteen. Ansen: “Het kan gaan over de tarieven in de parkeergarage of investeringen in apparatuur of gebouwen. Aanpassing van het klachtenreglement is een van de onderwerpen waarover wij advies hebben uitgebracht. Op de webpagina van de Cliëntenraad geven we elk kwartaal een overzicht van de besproken onderwerpen.”

Juridische achtergrond
De Cliëntenraad wil graag een nieuw lid werven met een sterke inhoudelijke kennis van de ontwikkelingen in de zorg, of iemand die bereid is zich hierin te verdiepen. Daarnaast zoeken we voor één van de posities iemand met een juridische achtergrond. Om de diversiteit van de populatie in het verzorgingsgebied van Meander Medisch Centrum goed te vertegenwoordigen, zoeken we mensen met diverse (culturele) achtergronden.

“We zoeken mensen die tijd willen steken in de verbetering van de zorgverlening van Meander. Het adagium in de zorg is meer doen met dezelfde mensen. Zie je het als een uitdaging daar een belangrijke rol in te spelen, dan ben je op de juiste plek”, licht Ansen toe.

Positief kritisch
De CR zoekt zowel mensen met vakinhoudelijke kennis als een brede algemene ontwikkeling. “Mensen die snel de materie overzien en vanuit een positief kritische grondhouding willen werken. Het is vrijwilligerswerk en soms best hard werken. De vragen die er liggen, zijn divers en lastig. Dat betekent dat CR-leden ook over relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor moeten beschikken”, zegt de CR-voorzitter.

De Cliëntenraad vergadert elke 2e donderdagmiddag van de maand in Meander. Naast deze vaste vergadering is iedereen minstens lid van één werkgroep. De leden van de werkgroep overleggen inhoudelijk over actuele onderwerpen en voeren gesprekken met diverse interne en externe vertegenwoordigers. Denk hierbij aan artsen, verpleegkundigen, stafmedewerkers van het ziekenhuis, maar ook aan organisaties waar Meander mee samenwerkt. De tijdsbesteding van de leden van de Cliëntenraad varieert, maar gemiddeld wordt voor de vrijwillige functie een tijdsinvestering van 20-30 uur per maand gevraagd. Interesse in deze mooie vacature? Solliciteer dan uiterlijk 12 juni 2024 via  de website van Meander Medisch Centrum.