Patiënttevredenheid

Wat is uw ervaring als patiënt of naaste met de kwaliteit van onze zorgverlening? Om dit te achterhalen voert Meander verschillende onderzoeken uit. En met de resultaten verbeteren wij onze zorgverlening. Het kan zijn dat u hiermee te maken krijgt. Lees hier meer over deze onderzoeken en over de wijze waarop u hier aan kunt deelnemen.


Terug

PREM-onderzoek (ervaringsonderzoek)

Omdat wij graag willen weten hoe u de zorg en dienstverlening in ons ziekenhuis ervaart, vragen wij u naar uw ervaringen. De resultaten gebruiken we om de patiëntenzorg en de service in het ziekenhuis te verbeteren. Als u bent geselecteerd om mee te doen, krijgt u een uitnodigingsbrief met een unieke inlogcode waarmee u dit onderzoek thuis kunt doen. De resultaten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor Meander Medisch Centrum. Dit betekent dat de antwoorden niet te herleiden zijn naar u als persoon. Uiteraard zorgen wij voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wilt u niet benaderd worden voor dit onderzoek? Maak dat kenbaar via het afmeldformulier. Lees ook de veelgestelde vragen over het PREM onderzoek. 

Het gemiddelde rapportcijfer in 2020 was een 8,4. 

Onderzoek op poliklinieken en verpleeg- en functieafdelingen

Via het scannen van een QR code kunt u direct na uw bezoek aan de poli- of functieafdeling uw ervaringen doorgeven. Deze patiënten feedback wordt dagelijks bekeken en indien nodig worden direct verbeteracties doorgevoerd. Op verpleegafdelingen maken we ook gebruik van een tablet om informatie te verkrijgen over hoe u de zorg tijdens uw opname ervaart. Op verschillende momenten, gedurende uw opname, kan de medewerker u vragen om enkele vragen op een tablet in te vullen. Met de uitkomsten kunnen we waar nodig direct de zorgverlening verbeteren.

U kunt ook hier uw zorgervaring delen door de vragenlijst in te vullen.

Meander digitaal klantenpanel

Wij leggen patiënten of belangstellenden digitaal graag onderwerpen voor waarover zij hun mening kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als: mantelzorg en informatieveiligheid en privacy. De uitkomsten worden gebruikt om het beleid van het ziekenhuis verder te ontwikkelen. 

Panelleden ontvangen jaarlijks 3 tot 4 keer een email met een link naar een digitale vragenlijst. Het invullen duurt afhankelijk van het onderwerp ongeveer 5 tot 15 minuten. Deelname is altijd vrijblijvend, het panellid bepaalt elke keer zelf of de vragenlijst wordt ingevuld. Ook kan elk moment worden gestopt. Meander verwerkt de antwoorden en reacties altijd anoniem. Bij de onderzoeken koppelen wij de reacties nooit aan de naam van panelleden. Ook verstrekken wij nooit persoonlijke gegevens aan derden. De privacy is daarmee volledig gewaarborgd.

Heeft u interesse? Meld u nu aan voor het Meander Klantenpanel 

Zorgkaart Nederland

U kunt uw waardering voor een zorgverlener in Meander Medisch Centrum plaatsen op Zorgkaart Nederland. Wij volgen de cijfers en reacties die op Zorgkaart Nederland verschijnen en gaan hiermee aan de slag, als de cijfers daartoe aanleiding geven. Bekijk alle waarderingen of plaats zelf een waardering. Een waardering wordt zeer op prijs gesteld door ons. 

Spiegelbijeenkomsten

Jaarlijks organiseert Meander voor verschillende patiëntengroepen ‘spiegelbijeenkomsten’. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen patiënten over hun ervaringen in Meander en luisteren zorgverleners toe. Zo horen de medewerkers van Meander rechtstreeks welke punten de patiënt positief beoordeelt en waar verbeteringen mogelijk zijn. U kunt daarvoor via het ziekenhuis voor worden uitgenodigd.

Andere vormen van onderzoek

Meander betrekt de patiënt op nog veel meer manieren en heeft hiervoor meerdere onderzoeksinstrumenten beschikbaar. Enkele voorbeelden zijn:

  • Focusgroep: in een kleine groep geven patiënten hun mening over hoe zij tegen een bepaalde nieuwe dienst of 'zorgproduct' aankijken. Bijvoorbeeld een nieuw te bouwen afdeling: waar moet dat aan voldoen vanuit het perspectief van de patiënt en zijn naaste?
  • Interview: door middel van telefonische of mondelinge interviews vernemen we hoe patiënten de zorg beleven. Bijvoorbeeld bij een heropname of in geval van een chronische ziekte.
  • Klachten: ook van klachten is veel te leren. Meander registreert klachten systematisch en past de organisatie en de zorg waar nodig aan. Lees meer over het indienen van een klacht.

Cliëntenraad

Uiteraard heeft Meander ook een Cliëntenraad die de Raad van Bestuur adviseert over allerlei zaken. Kijk voor meer informatie op de pagina Cliëntenraad.