Verwijzers Informatie Portaal

Via het Verwijzers Informatie Portaal (VIP) van Meander kunnen verwijzers de medische gegevens en uitslagen van patiënten worden ingezien. Voor toegang is een account noodzakelijk. Dit account is aan te vragen bij Meander. 

Patiënten kunnen hun dossier inzien via MijnMeander.

Terug

In het Verwijzers Informatie Portaal treft u een overzicht van de medische gegevens van uw patiënten, zoals deze bekend zijn in Meander Medisch Centrum:

  • Patiëntgegevens
  • Opnames
  • Verslagen en correspondentie
  • Laboratoriumwaarden
  • Uitslagen Radiologie en Nucleaire geneeskunde
  • Uitslagen Medische microbiologie
  • Uitslagen Pathologie


Het is ook mogelijk om gegevens in te zien van patiënten met wie u geen behandelrelatie heeft, bijvoorbeeld patiënten die u ziet bij waarneming. VIP is te openen via de volgende link: https://vip.meandermc.nl.

Voor het aanvragen van een account of overige vragen over VIP kunt u contact opnemen via: vip@meandermc.nl.