Algemene kweek

Om de verwekker van een infectie en eventueel diens gevoeligheid voor antibiotica aan te tonen, kan een kweek van diverse patiëntenmaterialen worden uitgevoerd. De afdeling Medische Microbiologie beoordeelt de aanwezigheid van relevante bacteriesoorten en zal deze indien van toepassing met gevoeligheid voor antibiotica rapporteren. Voor het direct aantonen van virussen gebruiken wij moleculaire technieken (PCR). Daarbij wordt ook voor steeds meer bacteriële infecties de kweek vervangen door PCR, zoals voor gastro-enteritis en bacteriële vaginose.

Terug

Algemene kweek onderzoek aanvragen

 • Het benodigde afnamemateriaal (bijvoorbeeld kweekstok, potje) is afhankelijk van de gewenste kweek. Zie de materialenkaart. Alle afnamematerialen zijn via de koerier of het DCM te bestellen; zie onder ‘Contact’ voor verdere informatie.
 • Plaats met behulp van ZorgDomein digitaal een order voor een kweek of vul een aanvraagformulier in. De verwerking van digitale aanvragen is minder foutgevoelig en verdient daarom de voorkeur.

Aanvragen CITO-onderzoek

 • Na overleg met de dienstdoend arts-microbioloog, te bereiken tijdens kantooruren via tel. 033 - 850 2929 en buiten kantooruren en in het weekend via de centrale: 033 - 850 5050.
 • Vermeld het telefoonnummer van de aanvrager op het formulier; een nummer dat ook na 17.00 uur bereikbaar is.
 • Breng het materiaal direct naar de Bloedafname bij de Orangerie aan de Maatweg in Amersfoort en vermeld duidelijk dat het om een CITO-onderzoek gaat.

Instructies voor het afnemen van kweken

 1. Neem met het juiste afnamemateriaal een kweek bij de patiënt af. Zie de materialenkaart.
 2. Sluit na afname het afnamemateriaal goed af en plaats dit in een safety bag.
 3. Plak op het afnamemateriaal een patiëntsticker of schrijf de naam, geslacht, de geboortedatum, BSN-nummer hierop.
 4. Schrijf ook de herkomst van het materiaal op (bijvoorbeeld neus of keel); dit kan de patiënt evt. ook zelf doen.
 5. Maak een digitale order aan in ZorgDomein en voer daar de gegevens van de patiënt, de afnamedatum en medisch relevante informatie in of schrijf deze op het aanvraagformulier.
 6. Vul de order of het aanvraagformulier volledig in.

Zie ook:

Insturen materiaal

 1. Verpak het afnamemateriaal met het aanvraagformulier (evt. vanuit ZorgDomein) in een retourenvelop.
 2. Materialen dienen bij voorkeur binnen 24 uur op het laboratorium te arriveren. Bij voorkeur materiaal na afname koel bewaren.
 3. U kunt de retourenvelop met het afnamemateriaal en het juiste formulier meegeven aan de koerier van Meander Medisch Centrum óf dit kan door de patiënt worden afgegeven op een Meander prikpunt of in Meander Amersfoort op de Orangerie bij de Bloedafname.

De uitslag

Routine kweken worden in principe dagelijks uitgevoerd. In verband met incubatieduur van kweken duurt de rapportage 2 á 5 werkdagen. Kweekuitslagen zijn na definitieve autorisatie door de arts-microbioloog direct beschikbaar in Xcare en KIWI en zenden wij via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post.

Contact

Voor het opvragen van uitslagen en voor vragen over afnamemateriaal, het afnemen en insturen van kweken kunnen wij u op werkdagen te woord staan van 8.00-16.30 uur via 033 - 850 2092

Huisartsen en specialisten met vragen over het invullen van ZorgDomein kunnen op werkdagen van 8.00-16:30 contact opnemen met dhr. M. Linsen via 033 - 850 2059

Voor huisartsen en specialisten met vragen over diagnostiek en/of behandeling van infectieziekten is de dienstdoende arts-microbioloog te bereiken via 033 - 850 2929 (tijdens kantooruren op werkdagen) en 033 - 850 5050 (buiten kantooruren en in het weekend, via de centrale).

Aanvraagformulieren en afnamemateriaal kunt u via de koerier of via DCM bijbestellen:

T 033 - 850 8701
Fax 033 - 850 8702

Een extra rit of spoedrit door de koerier kan worden aangevraagd via DCM:
T 033 - 850 8701