Urineonderzoek

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Meander Medisch Centrum analyseert twee soorten urineonderzoek: porties urine en 24-uurs urine.

Terug

Urineonderzoek aanvragen

Instructies voor urineonderzoek in een portie

  1. Speciale setjes hiervoor zijn verkrijgbaar bij de koerier.
  2. U geeft uw patiënt het urinesetje mee. Wordt urine ingeleverd in een ander potje, zoals een jampot of PET fles, dan kunnen wij geen urineonderzoek uitvoeren.
  3. De patiënt volgt de bijgeleverde instructies van het urinesetje.
  4. De urine kan de patiënt inleveren bij een van de inleverpunten (prikpunten) in de regio.

Instructies voor 24-uurs urineonderzoek

  1. Voor het 24-uursonderzoek heeft de patiënt twee 24-uursurinebokalen nodig. Deze kunt u bij de koerier bestellen.
  2. U geeft uw patiënten twee 24-uursurinebokalen mee.
  3. De patiënt verzamelt urine, zoals beschreven in de patiëntinformatie 'Urine, verzamelen van 24-uurs urine algemeen'.
  4. Als de bokalen gevuld zijn, kan uw patiënt de bokalen inleveren bij een van de inleverpunten (prikpunten) in de regio.

De uitslag

Het standaard laboratoriumpakket wordt dagelijks bepaald. Binnen 24 uur kunt u de uitslag van het onderzoek raadplegen in KIWI. Ook verzenden wij de uitslag via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post. Uw patiënt kan 7 dagen na de uitslag zijn uitslagen zien in MijnMeander.

Zie ook de referentiewaarden.

Contact

Voor huisartsen is het Meander Diagnostisch Centrum 24 uur per dag te bereiken via 033-850 8701 en dcm@meandermc.nl

LESA-aanvraagformulieren en (onderzoeks)materiaal kunt u via de koerier bijbestellen. Komt de koerier niet dagelijks bij u langs dan kunt u telefonisch een bestelling doorgeven via 033 - 850 8701.