Bloedonderzoek

Het Klinisch Chemisch Laboratorium van Meander Medisch Centrum voert routine en speciële bloedonderzoeken uit voor patiënten.

Terug

Bloedonderzoek aanvragen

 • Plaats via ZorgDomein digitaal een order voor bloedonderzoek. 
 • In het overzicht aanvraag pakketten huisartsen vindt u welke bepalingen in het pakket zitten.
 • U kunt ook het Aanvraagformulier voor laboratoriumonderzoek door huisartsen conform LESA/NHG invullen. Voor niet vermeld onderzoek streept u op de achterzijde 'Specificatie' aan en vult u het gewenste bloedonderzoek in.

Bloedafname thuis aanvragen

 • Uitsluitend via Zorgdomein. De bloedafname vindt plaats op de door u gekozen afnamedatum.
 • De gewenste afnamedatum moet minimaal twee werkdagen na de aanvraagdatum zijn. 
 • Voor spoedaanvragen belt u Meander Diagnostisch Centrum: 033 – 850 8701.
 • U informeert zelf uw patiënt over de afnamedatum.
 • Zowel u als uw patiënt zijn ervan verzekerd dat een medewerker van Meander op die dag tussen 8.00 -13.00 bloed komt afnemen. Er kan geen vast tijdstip worden afgesproken.

Voor het aanvragen van bloedonderzoek om te controleren of de glucosemeter van uw patiënt goed werkt, gebruikt u het formulier controle glucosemeter HEzorg.

Bloedafname op afspraak

Bloedafname is op afspraak. Dit geldt voor alle priklocaties van Meander, met uitzondering van De Heelkom in Achterveld (is ook op afspraak). Patiënten dienen online via www.meandermc.nl/bloedprikken een afspraak te maken.

Patiënten die tijdens een afspraak bij de huisartsenpraktijk met een Meander bloedafnamelocatie worden gevraagd om bloed te laten prikken, kunnen altijd direct en zonder afspraak terecht bij bloedafname. Wel kan het zijn dat de patiënt iets langer moet wachten, omdat iedereen met een afspraak voor gaat. Wil de patiënt op een later moment of andere dag komen, dan is een afspraak maken wel nodig.

Locaties voor bloedafname

De uitslag

 • Het standaard laboratoriumpakket wordt dagelijks bepaald. Binnen 24 uur kunt u de uitslag van het onderzoek raadplegen in KIWI. Ook sturen wij u de uitslag via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post. Uw patiënt kan na 7 dagen na de initiële uitslag zijn uitslagen zien in MijnMeander.
 • Voor de uitslag van speciële bloedonderzoeken zie Bepalingsfrequentie laboratoriumonderzoek.
 • Medisch urgente/kritieke uitslagen geven wij telefonisch door, zoals beschreven in het document doorbelgrenzen laboratoriumonderzoek.

Zie ook

Contact

Voor huisartsen is Meander Diagnostisch Centrum 24 uur per dag te bereiken via 033-850 8701 en dcm@meandermedischcentrum.nl.

LESA-aanvraagformulieren en (onderzoeks)materiaal kunt u via de koerier bijbestellen. Komt de koerier niet dagelijks bij u langs dan kunt u telefonisch een bestelling doorgeven via 033 - 850 8701.