Klinisch Chemisch Laboratorium

Het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) bestaat uit het Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL), een afdeling voor speciële hematologie, speciële chemie, moleculaire diagnostiek, point of care testing en voor fertiliteitsonderzoek. 

Bij het CDL kunt u terecht voor routinebepalingen in lichaamsmateriaal, zoals bloed, urine en andere lichaamsvochten. Het doel van ons onderzoek is het stellen van een goede diagnose en het meten van de effecten van een behandeling. Ook spelen wij een belangrijke rol bij bloedtransfusies. 

Terug

Onderzoeken Klinisch Chemisch Laboratorium

Verwijzers kunnen Klinische Chemie de volgende onderzoeken aanvragen:

Bekijk waar uw patiënt terecht kan voor bloedafname of het inleveren van urine of ontlasting.

Voor het bewaken en regelen van de antistollingsbehandeling van uw patiënten kunt u terecht bij de Trombosedienst.

Tarieven klinisch chemisch onderzoek

Bekijk de Passantentarieven voor laboratoriumonderzoek.

Uitslagen

Het standaard laboratoriumpakket wordt dagelijks bepaald. Binnen 24 uur kunt u de uitslag van het onderzoek raadplegen in het Verwijzers Informatie Portaal (VIP). Ook zenden wij de uitslag via Edifact naar uw HIS. Bij afwezigheid van een HIS of op verzoek sturen wij u een papieren uitslag per post.Uw patiënt kan na 7 dagen na de initiële uitslag zijn uitslagen zien in MijnMeander.

Medisch urgente/kritieke uitslagen geven wij telefonisch door, zoals beschreven in het document doorbelgrenzen laboratoriumonderzoek. 

Contact

Voor huisartsen is het Meander Diagnostisch Centrum 24 uur per dag te bereiken via telefoon: 033 - 850 8701 of per e-mail: dcm@meandermc.nl.

LESA-aanvraagformulieren en (onderzoeks)materiaal kunt u via de koerier bijbestellen. Komt de koerier niet dagelijks bij u langs dan kunt u telefonisch een bestelling doorgeven via 033 - 850 8701.