Klachtenafhandeling

Wanneer u een klacht heeft ingediend, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. U krijgt informatie over de afhandeling van uw klacht en u kunt uw wensen kenbaar maken.

Terug

De klachtenfunctionaris bespreekt ook met u of uw klacht bemiddelbaar, oftewel oplosbaar is. Meestal is dat het geval. Als uw klacht in behandeling wordt genomen, dan legt de klachtenfunctionaris uw klacht voor aan de betrokken zorgverlener. Hierna krijgt u een (schriftelijke of mondelinge) reactie of een uitnodiging voor een (bemiddelings)gesprek.

Vervolgens vraagt de klachtenfunctionaris of u tevreden bent met de afhandeling van de klacht. Als dat niet het geval is, worden eventuele volgende stappen met u besproken. Meander is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. 

Goed opgelost

Bekijk het filmpje ‘Goed opgelost’ dat gaat over de communicatie tussen artsen en patiënten wanneer er in het behandelproces iets mis is gegaan. De manier waarop ermee om wordt gegaan, kan een groot verschil maken voor zowel arts als patiënt. 

Verbeteren van de zorg

Uw klacht of melding wordt geregistreerd, eventueel anoniem. Klachten worden geanalyseerd en gebruikt voor verbetering van de zorg.