Wetenschappelijk onderzoek

Contact Wetenschapsbureau
Binnen Meander Medisch Centrum hebben wij een Wetenschapsbureau. De verantwoordelijke functionaris is mw. dr. P.C.M. Pasker-de Jong. Voor vragen over het opzetten van wetenschappelijk onderzoek en samenwerking met Meander Medisch Centrum kunt u contact met haar opnemen:

  • PCM.Pasker@meandermc.nl
  • Tel. 033 - 850 1299
  • Aanwezig maandag, donderdag en vrijdag en in de oneven weken op dinsdag.

 

Jaarverslag Wetenschapsbureau

 

Tijdschrift 'Wetenschap in Meander'

Tweemaal per jaar verschijnt het magazine Wetenschap in Meander, over wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum. Het blad wordt verspreid onder o.a. medisch specialisten, aios, verpleegkundigen, huisartsen en geïnteresseerden. 

 

 

Meander Wetenschapssymposium
Ieder jaar houdt Meander in het voorjaar een Wetenschapssymposium (medio maart/april). Dit symposium is bedoeld voor alle artsen, arts-onderzoekers, aios en alle huisartsen in de regio Eemland. Ook paramedici en verpleegkundigen zijn hierbij van harte uitgenodigd om hun onderzoek te presenteren.

In 2021 vindt het symposium vanwege het coronavirus pas plaats op 14 oktober 2021. 

Toetsing wetenschappelijk onderzoek
Om wetenschappelijk onderzoek in Meander Medisch Centrum te mogen verrichten, dient bij WMO-plichtig onderzoek (onderzoek vallend onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen) een in Nederland erkende METC (Medisch Ethische ToetsingsCommissie) een positief oordeel af te geven over het onderzoek de deelname van het Meander Medisch Centrum. Zie hiervoor ook www.CCMO.nl (Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek).

 

MEC-U

Eigen initiatief WMO-plichtig onderzoek dient te worden getoetst door de MEC-U, Medical research Ethics Committees United, een regionale commissie waarin onder meer Meander Medisch Centrum participeert. Secretariaat MEC-U: Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, www.MEC-U.nl, e-mail: info@mec-u.nl. Deze commissie bepaalt bij twijfel ook of een studie WMO-plichtig is. 

 

Toestemming Raad van Bestuur
Alvorens onderzoek (al dan niet WMO-plichtig) in Meander Medisch Centrum van start mag gaan, is toestemming van de Raad van Bestuur noodzakelijk. Aanmelden voor toetsing gebeurt via Castor SMS.

 

Procedure

Raadpleeg de separate procedure voor het verrichten van WMO-plichtig onderzoek en voor niet WMO-plichtig onderzoek in Meander Medisch Centrum. Zie ook de vergaderdata van de commissie TWO.


Administratieve gegevens
De commissie TWO heeft haar secretariaat in Meander Medisch Centrum in Amersfoort, p/a Meander Academie, M-gebouw, 2e verdieping,e-mail: Wetenschapsbureau@meandermc.nl. Mw. dr. N.L. Hennequin-Hoenderdos, secretaris, tel. 033 - 850 2861.